Většinu klientů bez ambice dále se vzdělávat tvoří podle něj mládež ve věku 15 či 16 let. Pocházejí zejména ze sociálně slabých rodin, jež si tak příjmem dávek svých dětí vylepšují ekonomickou situaci. "Je to ale nejhorší možné řešení, lidé bez maturity či řemesla nemají na trhu práce téměř žádnou šanci," uvedl Malý.

Problém se podle něj objevil asi před deseti lety, rok od roku se situace zhoršovala. "Vývoj na trhu práce je přitom velmi pozitivní, nižší míra nezaměstnanosti než na konci října byla na Mostecku naposledy před devíti lety. Dětí nám ale zůstává v evidenci zhruba stále stejný počet. Mladí lidé, kteří se po základní škole ani nesnaží pokračovat na učilišti nebo střední školu do půl roku opustí, žijí většinou s nezaměstnanými rodiči a těžko hledají motivaci," doplnil.

Pro nezaměstnané mladé lidi, které Malý označil za v současné době nejproblémovější skupinu klientů, úřad práce proto připravil několik projektů zaměřených především na dosažení vyššího vzdělání. "V loňském roce se nám podařilo z 22 vybraných mladých lidí šest vrátit do vyučovacího procesu. Mohlo by se to zdát málo, my to však považujeme za výrazný úspěch," dodal.

Na Mostecku hledá práci 631 mladých lidí včetně absolventů středních a vysokých škol. Úřad se je snaží ve spolupráci s firmami a obcemi umístit na absolventské praxe, rekvalifikace či zapojit do veřejně prospěšných prací.

Mostecko je regionem s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti v zemi, na konci října dosáhla 15,9 procenta. Bez práce zůstalo 9532 mužů a žen v produktivním věku.