Od roku 1999, kdy úřad vydal 810 povolení k práci a v okrese pracovalo 460 Slováků, se počty cizinců snižují. Na základě platných povolení k zaměstnání pracovalo podle úřadu k 31. červenci letošního roku v okrese Most 588 cizinců, z toho 457 občanů EU včetně 183 Slováků. „Zaměstnavatelé se bez práce cizích státních příslušníků v některých případech neobejdou. Cizinci pracující na trhu práce Mostecka vyplňují nedostatek pracovníků určitých profesí,“ sdělila Ivana Matuščinová z odboru trhu práce. Nejvíce občanů ze zemí EU zaměstnaných na Mostecku jsou kromě Slováků Rumuni (85) a Bulhaři (78). Jsou to hlavně lešenáři, montéři, potrubáři, svářeči, klempíři, stavební dělníci, ale i lékaři. „Z 21 lékařů cizinců působících na Mostecku je jich 16 ze Slovenska,“ uvedla Matuščinová. Zaměstnanost cizinců se podle ní vyvíjí ve dvou liniích. Jsou to jednak cizinci z takzvaných „třetích zemí“, kteří přicházejí ze zemí mimo EU. Ti musí získat pracovní povolení na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Před získáním povolení však úřad práce prověřuje, jestli na dané pracovní místo nelze přijmout českého občana. Pro cizince z členských zemí Evropské unie neplatí na trhu práce žádné omezení. Mezi cizinci s povolením k přechodnému pobytu vydaným za účelem zaměstnání tvoří občané zemí EU z celkového počtu téměř 76 procent. Česká republika neuplatňuje žádné kvóty na vstup cizinců ze zemí mimo Evropskou unii na český trh práce. „Rozhodující slovo mají úřady práce, kde musí cizinci nebo jejich potenciální zaměstnavatelé žádat o pracovní povolení,“ uvedla Matuščinová.