„Během června se zaevidovalo 949 uchazečů o zaměstnání a 874 uchazečů bylo z evidence vyřazeno nebo evidenci ukončili,“ sdělil Jaroslav Kunc z odboru trhu práce. Přestože úřad zaevidoval skoro tisíc lidí, ztrátu práce jich oznámilo jen necelých pět set. Úřad přijal skoro sedmdesát lidí, kterým skončila mateřská dovolená, třicet bývalých živnostníků a přes dvacet lidí propuštěných z věznic. Zbylé stovky nově registrovaných tvoří nezaměstnaní, kteří od minulé evidence nevykonávali žádnou činnost. Jedná se například o lidi, jimž uplynula lhůta, po kterou se nemohli po sankčním vyřazení zaevidovat. „Jinými slovy jejich poslední činností byla evidence na úřadě práce,“ uvedl Kunc.

V červnu přicházeli nezaměstnaní nejčastěji z firem Scholler (49 lidí), Czech Coal Services (23), Maurice Ward & Co (23), Unipetrol RPA (18), Hartmann-Rico (17), Krušnohorské strojírny (16) a Dora Services (11). I v červnu se nejvíce na počtu nově evidovaných nezaměstnaných podíleli lidé se základním vzděláním a vyučení. Z věkových skupin na tom byli nejhůře mladí lidé od 19 do 29 let - představovali třetinu všech nově registrovaných. V červnu nejvíce uchazečů nastoupilo do firmy Panasonic AVC (44 lidí), která na Žatecku převzala výrobu od firmy Hitachi. Hodně nabírala i firma RAI (35 lidí), která působí v zóně Joseph u Havraně.
Továrnu na výrobu montovaných dřevěných domků chce v Josephu postavit česko–německá společnost Europahaus–Holzindustries.
V budoucnu by mohla postupně zaměstnat přes pět set lidí. Smlouvu o koupi pozemků firma s městem Most ještě neuzavřela.

„Co se týče zóny Joseph, tam náš zájem trvá, ale o jinou část pozemků než nám bylo původně přislíbeno,“ sdělil ředitel firmy Tomáš Turčan.
Firma bude s městem znovu jednat. Kvůli celosvětové recesi firma upravila časový plán projektu. Stavbu zahájí později, v příznivějším ekonomickém období.
„Je třeba dostat sem nové investory, což se daří zatím jen částečně,“ řekl při červnové návštěvě úřadu práce šéf ČSSD Jiří Paroubek. „Je třeba jednat i s Rusy a Indy. Budeme muset zvolit i tuto strategii a nespoléhat jen na země Evropské unie, protože ty budou mít také problémy s nezaměstnanými,“ dodal.