„Nárůst způsobilo rozšíření nabídky studijních příležitostí v kombinované formě, která je určena uchazečům o studium při zaměstnání,“ vysvětlila Deníku Alena Chvátalová, prorektorka pro studium. Studenti si mohli vybírat mezi obory zaměřenými na ekonomiku, sociální práci nebo ochranu životního prostředí. „Největší počet zájemců přilákalo studium Sociální práce a Podnikové ekonomiky a managementu na Fakultě sociálně ekonomické, vysoký zájem potvrdila také Fakulta životního prostředí a Ústav zdravotnických studií UJEP otevírající obor Porodní asistentka,“ dodala Alena Chvátalová. Rekordní počet přihlášek umožňuje podle ní univerzitě pokračovat v jejím dalším rozvoji na Mostecku. Vysoká škola předpokládá, že v příštím roce bude ke studiu v Mostě zapsáno 350 studentů, dalších 80 pak bude studovat na detašovaném pracovišti Přírodovědecké fakulty UJEP v Centru bakalářských studií při Schole Humanitas v Litvínově. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně byla slavnostně otevřena 28. září 1991 a nyní na ní studuje 9 381 studentů. Celkem bude letos otevřeno 150 oborů a kombinací včetně dvou nových doktorských studií, z toho jen na bakalářském stupni jich univerzita nabízí 110. Zjednodušil se také způsob podávání přihlášek, všichni uchazeči je měli možnost podat elektronickou poštou.