Firma významně rozšířila propagaci chemie na základních a středních školách a společně s Nadací Unipetrol podpořila souhrnnou částkou 4,7 milionu korun celkem 134 vysokoškolských a středoškolských studentů a čtrnáct středních škol z celé České republiky.

Vysokoškolská studia v Univerzitním centru VŠCHT v chemickém areálu v Litvínově dokončilo dvanáct studentů. 

EDUBus při zastávce před Základní školou Janov v Litvínově. Lektor Jiří Havlík vysvětluje janovským žákům jeden z pokusů.
FOTO: Laboratoř EDUBus rozjela svou show před janovskou školou