Na kmen narazili pracovníci hnědouhelného lomu Vršany, kde těží společnost Vršanská uhelná patřící do skupiny Czech Coal, na jaře letošního roku během těžby v meziloží uhelné sloje. "Jde o torzo třetihorního velikána. Představuje nejmohutnější nález z této oblasti. Obnažená část kmene měla výšku kolem pěti metrů, jde však pouze o zlomek mohutného zuhelnatělého stromu, který ještě pokračuje hlouběji do podloží," uvedl ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek.

Obnažená část kmene mohutného stromu měla několik dílčích příčných puklin. Podle nich se poté rozpadl na dvě hlavní části. Oba kusy odborníci pomocí těžké techniky a jeřábu vytáhli a dopravili na dvůr ústeckého muzea. Muzejníci plánují vybudovat do začátku zimy jeho zastřešení. Kmen hodlají zpevnit ocelovými obručemi. Odborníci také musejí navrhnout způsob konzervace. "V nejbližší době bude kmen podroben také zkoumání specialistů na fosilní dřeva, abychom se o něm samotném a procesech, které ho formovaly, dozvěděli co nejvíce informací. Již teď jsou na něm patrné různé zajímavé jevy jako například povlaky krystalického dolomitu vyplňující praskliny v kmeni nebo zkamenělá pryskyřice," uvedla geoložka muzea Zuzana Vařilová. Podle odborníků musel mít původní strom dutý kmen, který byl postupně vyplněn jezerními a říčními uloženinami v jeho okolí.

Ve sbírkách muzea už jsou menší třetihorní části kmenů či větve, které pocházejí ze starých hnědouhelných lomů převážně z okolí Ústí nad Labem, z oblasti Chabařovic a Trmic. "Torzo nově objeveného fosilního kmene bude nejen největším kouskem, ale skvěle doplní stávající geologickou kolekci ústeckého muzea. Kmen by měl v budoucnu tvořit součást stálé expozice, která bude mimo jiné zaměřena i na historii dobývání uhlí v regionu a související rozvoj průmyslu v Ústí nad Labem," doplnila Vařilová.

Kmen objevili pracovníci lomu Vršany na jaře. V nejbližší době ho začnou zkoumat odborníci.

Kmen objevili pracovníci lomu Vršany na jaře. V nejbližší době ho začnou zkoumat specialisté na fosilní dřeva. Foto: archiv Vršanské uhelné