Ještě na konci měsíce září činila výše příspěvků na účtě 3395110207/0100 celkem sedmset tisíc korun. Nyní už se podařilo shromáždit kompletní částku na nákup nového ultrazvuku za jeden milion a tři sta tisíc korun.
„ Nyní probíhá výběrové řízení na prodejce ultrazvukového přístroje. Celý přístroj a tři sondy stojí 1 300 000 korun, které se nám tedy již podařilo shromáždit. Máme velkou radost, že se nám podařilo tuto sbírku zorganizovat,“ sdělila jedna z iniciátorů celé charitativní sbírky MUDr. Alena Dernerová z dětského oddělení v Mostě.
Dále dodává, že lidé mohou přispívat do této charitativní sbírky stále dál. „Čím více peněz budeme mít, tím více sond budeme moci zakoupit. Jedna taková sonda stojí sto až dvě stě tisíc korun,“ řekla Dernerová. Každá sonda slouží k vyšetření jiného orgánů. A tak rozsah lékařské péče a možnosti vyšetření ultrazvukm závisí na počtu sond.
Nyní je celý projekt již v rukách společnosti Krajská zdravotní, pod kterou mostecká nemocnice spadá. „Podílel jsme se na počátku a jakémsi rozjezdu celé této akce. Chci ovšem ještě na dnešním zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje vyzvat zastupitelé a všechny přítomné, aby se sbírky jakoukoliv částkou zúčastnili,“ řekl jeden z organizátorů akce senátor Vlastimil Balín.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele ultrazvukového zařízení. „Měli jsme sice jeden přístroj zapůjčen, ovšem ten si již majitel odvezl. Čekáme tedy nyní na nabídky podnikatelů, abychom mohly ultrazvuk co nejdříve zakoupit,“ dodala Dernerová.
„Také dále doufám, že všichni sponzoři, kteří přislíbili svou spoluúčast na sbírce,. své sliby splní a pomohou nám dopracovat se ke zdárnému konci,“ sdělil Balín.
Na akci se podílelo mnoho lékařů z mostecké nemocnice a samozřejmě i primář dětského oddělení Jiří Biolek.