Pětietapový vzdělávací cyklus připravilo Ekologické centrum Most za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná.

Cílem projektu je seznámit studenty s energetikou jako odvětvím, které neodmyslitelně patří k historii i současnosti Mostecka. Má také podpořit zájem mladých o studium technických oborů.

„Rádi bychom rozšířili vědomosti studentů o uhlí a jeho využití. Česká a z velké části i evropská energetika je na uhlí založena a ještě řadu let ho bude potřebovat," prozradil generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.

Studenti Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most se tak v pěti samostatných etapách dozví mnoho o historii uhlí a způsobu jeho dobývání, o kvalitě i jeho současném využití.

Postupně navštíví prostředí povrchového lomu, uhelných laboratoří i několik rekultivací. Prohlédnou si proces výroby elektřiny v elektrárně Počerady včetně míst, kde se využívají produkty po spalování uhlí. Během konzultací na pracovištích VÚHU a Vysoké školy báňské, Hornicko-geologické fakulty v Mostě se seznámí s možnostmi báňského vyššího vzdělávání i aktuálními metodami výzkumu v oblasti energetiky.

Projekt Uhelná maturita vyvrcholí 2. listopadu prezentací a soutěží závěrečných studentských prací před odbornou komisí.