Pro aktéry netradičního výletu jsou připraveny tři prohlídkové trasy, které mohou opět bezplatně absolvovat v době od dubna do října.

„Návštěvníci Uhelného safari mají možnost zhlédnout celý cyklus povrchového dobývání uhlí od těžby přes skrývku až po rekultivace a seznámit se s fungováním povrchového lomu jako unikátního technického díla,“ uvedla včera Liběna Novotná, mluvčí skupiny Czech Coal. První trasa zavede zájemce do lomu ČSA, další do lomu Vršany, třetí bude věnována rekultivacím.

Zájemci se mohou registrovat na webové stránce skupiny www.czechcoal.cz.

Vloni během čtyř měsíců navštívilo těžební lokality 800 zájemců.