Město Litvínov do této chvíle nepřispělo žádnou finanční pomocí, přestože i Litvínovanům poskytuje Energie své služby. „Most se mnohem lépe o naše klienty stará. Vytvořil dobrý komunitní plán, který mají zajištěný i penězi," sdělil ředitel Energie Milan Konečný. To by se ale mohlo změnit. Litvínov chce začít s Energií spolupracovat a nabídnout nové pracovní uplatnění pro znevýhodněné občany a zároveň v Litvínově vytvořit vhodné podmínky pro chráněné bydlení. „Než abychom zakládali vlastní zařízení, je lepší spolupracovat s organizací, která to už umí," uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a školství Vlasta Nekolová.

V současné době poskytuje společnost v centrální ubytovně ubytování padesáti klientům v jednolůžkových pokojích. „Mezi nimi jsou lidé z Mostu, Litvínovska i z dalších částí Ústeckého kraje," řekl Milan Konečný. Zároveň Energie zakoupila na Meziboří několik bytů a rodinný dům, díky nimž se mohou zdravotně postižení lépe začlenit do společnosti. Před přestěhováním se handicapovaní lidé připravují na samostatné bydlení v tréninkovém bytě, který je vybaven kuchyňkou, pračkou a všemi přístroji, které se musí před osamostatněním naučit ovládat. „Rodiče z Mostu a Litvínova mohou mít strach nechat své děti samotné bydlet na Meziboří. Proto by bylo vhodné, aby byty byly k dispozici v obou městech," vysvětlil Milan Konečný. Prozatím se v každém městě mohl zřídit jeden byt, pokud bude mít projekt dostatečnou podporu z radnic, může se počet bytů zvyšovat.

Nedávno získala obecně prospěšná společnost darem od Metrostavu automobil, který asistentkám umožňuje obsloužit klienty v bytech a domku. „Stejnou službu bychom poskytovali i v případě zakoupení bytů v Mostě a Litvínově," doplnil Milan Konečný.