Čím je veřejná knihovna pro společnost ve 21. století důležitá?
Knihovny nadále umožňují přístup ke vzdělání všem lidem bez ohledu na jejich sociální a ekonomické postavení ve společnosti. Hrají důležitou roli v podpoře čtenářské gramotnosti. V Městské knihovně Litvínov rozvíjíme čtenářství prostřednictvím programů pro děti i dospělé, čtenářských dílen či setkávání s autory. Dále knihovny poskytují digitální zdroje, jako jsou například e-knihy či různé databáze, které lidem umožňují přístup k informacím a vzdělání z pohodlí domova.

Hodně se hovoří o tom, že knihovny se mění na komunitní centra. Co to přináší?
Komunitní role je velmi důležitá. Knihovny slouží jako společenský prostor pro setkávání lidí z různých kulturních či sociálních skupin. Posilují se tak společenské vazby a lidé mají možnost sdílet své nápady a názory. Významnou rolí sehrávají knihovny v současné politicko-ekonomické situaci také tím, že jsou místem, kde se lidé mohou cítit bezpečně, odpočinout si od svých starostí a chvíli vydechnout.

Co pomáhá zastavit úbytek čtenářů?
Je to především otevřenost inovacím. Knihovny se nesmí bránit novým možnostem a s pokrokem moderních technologií musí obměňovat i své služby pro veřejnost, například poskytování elektronických zdrojů, či pořádání přednášek na téma ověřování informací a rizik kyberprostoru. Knihovníci musí mít i lidský přístup a navazovat s uživateli přátelské vztahy. Čtenáři pak do knihovny nechodí jen pro knihy, ale za SVÝM knihovníkem, který jim může být přítelem, rádcem nebo i vrbou…

Pomáhají i partnerské programy s dalšími organizacemi ve městě?
Určitě, například spolupráce se školami. To se nám v Litvínově zatím daří, protože jsme v roce 2022 zaznamenali nárůst oproti covidovému roku 2020 o téměř 400 čtenářů. Usuzujeme, že podstatným faktorem může být i rostoucí cena nových knih na trhu.

Jak se snažíte do knihovny přitáhnout mládež?
Vytváříme pro děti příjemné přátelské prostředí, kde se cítí vítány. Nabízíme jim pestrou paletu volnočasových aktivit v herně knihovny, které jsou tematicky děleny podle dnů v týdnu – technické pondělky, příběhové úterky, tvořivé středy, deskoherní čtvrtky a volné pátky. Zároveň do fondu vybíráme knihy, které jsou zaměřeny na moderní témata, o něž se děti právě zajímají. Knihovník zde spíš působí jako starší kamarád než autorita. Důležitá je i spolupráce se školami, které chodí pravidelně na lekce informačního vzdělávání. V roce 2022 proběhlo 212 lekcí se 4 080 dětmi. Děti se kromě vzdělávací části na lekcích dozvědí, co vše jim knihovna může nabídnout a zpravidla se vždy alespoň jedno dítě ze třídy přihlásí.

Je pravda, že máte i čtenářský kroužek?
Ano, mladým nabízíme čtenářský kroužek Knížky mě baví jako přípravu k maturitě z literatury. Litvínovská knihovna byla zapojena do projektu Masarykovy univerzity v Brně s názvem Sociální inovace v knihovnách, v rámci něhož vybudovala místnost, kterou si mladí sami nazvali Komnata nejvyšší potřeby. Využívají ji ke studiu v klidu, pokud je třeba doma ruší mladší sourozenci. A také jako místo odpočinku, kde po nich nikdo nic nechce a cítí se tu svobodně.

Proč jsou pro knihovny důležité dotace?
Dotace často pomáhají s financováním spolkových a vzdělávacích akcí, které by bylo těžké financovat z vlastních zdrojů a jsou důležité pro posilování vztahů mezi knihovnou a komunitou. Například systém celoročních přednášek Univerzity volného času. Jiné dotace podporují modernizaci technického vybavení knihovny směrem k uživatelům, jako je nákup veřejných počítačů, nebo zřízení wi-fi připojení pro veřejnost. Důležité jsou i dotace pro systematickou práci s knihovnickými daty. Ve srovnání s dotacemi do školství jsou ale dotace do knihoven velmi malé.