Také v letošním roce probíhají stavební práce na vodním díle Fláje. Od poloviny září se bude na hrázi potkávat dokonce víc stavebních firem. Staví se například informační centrum a buduje se naučná stezka kolem přehrady. „Veřejnost zde bude mít lepší zázemí jak přes léto, tak
i v zimním období,“ říká mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Další stavbou, která se připravuje, je oprava zábradlí na koruně hráze. To už je zkorodované.

Fotbalová Amfora
Na oslavy fotbalu do Meziboří přijede slavná Amfora

Poslední stavbou, která zatím ještě nemá svého zhotovitele, je akce na odstranění uvolněných částí konstrukcí uvnitř hráze. Po složité přípravě teď přichází výběrové řízení na zhotovitele. Po dokončení stavby bude možné opět uvolnit nyní trvající zákaz vstupu veřejnosti do nitra přehrady a umožnit vstup například při dni otevřených dveří nebo v souvislosti s provozem informačního centra. „Věříme, že částečné omezení pohybu osob na hrázi veřejnost přijme a že do budoucna využije místo k aktivnímu odpočinku,“ dodal Svejkovský. 

Přehrada Fláje a pozůstatky zaniklé obce
Letos vzpomínkové artefakty u kříže nepřibydou, přehrada Fláje má vody dost