Počítá také s tím, že dva měsíce nebudou jezdit tramvaje na celé trati Most – Litvínov z důvodu rekonstrukce otočky v Záluží. Koleje mezi Mostem a chemičkou se nemají měnit od jara 2022, ale až o několik let později.

Modernizace prvního traťového úseku Litvínov – Záluží začala letos v dubnu a podle smlouvy se zhotovitelem měla být rekonstrukce této etapy hotova do dubna 2022, kdy se mělo pokračovat úsekem Záluží - Most. Jenže po odtěžení kolejového svršku dodatečná diagnostika zjistila vážné technické problémy na dvou mostech u chemičky. Proto se rozhodlo o kompletní obnově mostů, aby byl na trati bezpečný provoz a prodloužila se její životnost. Vedení podniku oznámilo, že nyní se pracuje na projektové přípravě rekonstrukce mostů, kde je v plánu výměna mostovky. Toto rozhodnutí prodlouží rekonstrukci trati.

„Je nám upřímně líto, že nepohodlí cestujících musíme prodloužit. Pokud bychom však nepřistoupili k výše uvedenému rozhodnutí, museli bychom v řádech několika málo let opakovaně trať zavřít a mosty znovu řešit,“ uvedl ředitel podniku Daniel Dunovský.

Dokončovaný dopravní terminál v Litvínově.
Autobusový terminál s novým nádražím v Litvínově má být hotový ještě letos

Podle něj zhruba do konce letošního roku skončí další velké investiční akce - parkoviště Záluží a Dopravní terminál Litvínov.

Projekt modernizace trati podpořila EU v rámci Operačního programu Doprava. Ukončení projektu je schváleno do ledna 2023. Kvůli prodloužení realizace prvního úseku (Litvínov – Záluží) není možné celý projekt stihnout v daném čase. Proto představenstvo podniku rozhodlo o projednání změny projektu s poskytovatelem dotace. Změna bude podle Dunovského spočívat v rozdělení projektu do dvou etap a prodloužení termínu realizace. „Návrh na změnu je takový, že do konce roku 2022 bude ukončena etapa Litvínov – Záluží a etapa Záluží – Most bude realizována až v letech 2023 – 2025 v rámci dalšího programovacího období. V rámci této druhé etapy bychom rádi zahrnuli i rekonstrukci dalších mostních konstrukcí,“ dodal ředitel.

O dalším vývoji situace bude podnik veřejnost informovat.