V souvislosti s dostavbou tovární haly společnosti IPS Alpha byl zahájen provoz nových autobusových linek do průmyslové zóny Triangle. Linka Most – Žatec je přizpůsobena zejména zaměstnancům. Zřizovatelem těchto linek je Ústecký kraj, který tak reaguje na potřebu základní dopravní obslužnosti mezi městy Chomutov, Louny, Žatec, Most a zónou Triangle. Protože se zóna rozkládá poblíž velkých měst, dotkne se posílení dopravy nejen mosteckých dopravců. Tím by se mohla rozšířit nabídka pracovních míst, jelikož u všech firem by potencionálně mohla vzniknout další pracovní místa. Všechny spoje jsou přizpůsobeny s ohledem na začátek a konec pracovních směn tak, aby včas a co nejefektivněji dopravily zaměstnance jednotlivých podniků do průmyslové zóny a zpět. „Jak zaplněny tyto linky jsou, zatím sdělit nemohu, jelikož data z tohoto systému nestahujeme každý den,“ řekl Petr Hnát, dopravní ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Na nových linkách Most – Žatec platí tarif pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu vyhlášený jednotlivými dopravci a konkrétní jízdní řády jsou mimo jiné zveřejněny i v rámci webové prezentace společnosti IPS Alpha na internetové adrese. Podle vyjádření Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova veřejné linky autobusové dopravy Most – Žatec ze začátku rozhodně výdělečné nebudou. Postupem času se zjistí, kolik lidí se těmito spoji přepravuje.