Ze studentů vyzařovala nervozita, obavy a strach. „Ráno jsem byla hodně nervózní. Tři noci nespím a nejím,“ svěřila se maturantka Kristýna Lancingerová, která byla přesně v polovině maturitních předmětů. „Mám již za sebou matematiku a český jazyk, z toho jsem měla největší strach. Teď mě čeká chemie a anglický jazyk,“ svěřila se.

Studenti gymnázia T. G Masaryka skládají maturitu ze čtyř předmětů. Český a cizí jazyk jsou povinné. Zbývající dva předměty si maturanti mohou zvolit podle svého rozhodnutí. Maturanti si mohli vybrat chemii, biologii, fyziku, dějepis, zeměpis, základy společenských věd nebo další jazyk. „Nejde říci, že by byl nějaký předmět jednodušší nebo obtížnější, je to individuální,“ sdělil ředitel gymnázia Karel Zdražil. „Mnoho studentů se domnívá, že jsou snažší společenské vědy, ale výsledky u zkoušek tomu nenasvědčují,“ dodal.

Stovka otázek do hlavy

Hormonální a nervová regulace živočichů, logaritmické a exponenciální rovnice a nerovnice, science and technology, mezinárodní politický a hospodářský vývoj na přelomu 19 a 20. století, Ústava ČR. To je zlomek z okruhu zkoušky z dospělosti. Z jednoho předmětu se maturant musí naučit přibližně 25 otázek. Celkem tak musí znát sto odpovědí.

Maturity jsou veřejnosti přístupné. U zkoušek jsou přítomni předseda, místopředseda a třídní učitel. Dále pak fakultativní členové, jeden zkoušející a přísedící. „Pevně věřím, že všichni pilně studovali a maturitu zvládnou,“ sdělila zkoušející angličtinářka Martina Sulovari.