Mostecká radnice totiž plánuje snížit rozpočet technickým službám na údržbu zeleně. Ato až omiliony korun. Podle vedení města není nezbytné, aby některé travnaté plochy byly zkracovány tak často.

Na údržbu zeleně chce vydat město pro letošní rok ovíce než dva milióny korun méně než vloni. „Ve srovnání srokem 2006došlo letos knárůstu potřebných financí a kvůli tomu rada rozhodla, že je potřeba náklady snížit. Prověřili jsme proto náklady samotných technických služeb, tak imožnosti využívat externí spolupráci sfirmami či brigádníky, kteří mohou být levnější,“ předeslal primátor města Mostu Vlastimil Vozka.

Na údržbu zeleně město nakonec vyčlenilo pro rok 2008padesát miliónů korun. „Obě strany, jak technické služby, tak iodbor komunálního hospodářství, navrhovaly obdobný postup. Shodli jsme se tedy na tom, že některé travnaté plochy ve městě přesuneme do jiné intenzitní skupiny,“ nastínil řešení, jak vpříštím roce ušetřit, primátor. Město se tak vrací ke stejnému objemu finančních prostředků, který byl na údržbu zeleně vyčleněn vroce 2006. „Pokud by vše zůstalo ve stejném rozsahu, jako to bylo letos, chyběly by dva milióny a dvě stě osmdesát tisíc korun. Změnily se proto intenzitní třídy,“ upřesnila ještě Iva Šašková zkanceláře primátora a tajemníka.

Vpraxi to bude znamenat, že travnaté plochy, zejména na okraji města, ale ivjiných částech se budou sekat méně častěji než doposud. „Jde oúdržbu ploch, není třeba mít všude pažit typu golfové hřiště. Dvakrát až třikrát za rok posekat tyto vymezené plochy úplně stačí,“ zdůvodnil první mužměsta.