První z nich upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyhláška vymezuje plochy, na kterých je možný volný pohyb psů a dále určuje plochy, kam je přístup se psy zakázán při respektování vlastnických vztahů k pozemkům.

Aby nekousali

Podle vyhlášky musí být pes mimo jiné veden na vodítku tak, aby se při míjení jiných osob nebo psů nemohl s nimi dostat do kontaktu. „Nová vyhláška především vymezila nové plochy pro volný pohyb psů a plochy, na které pes nesmí vůbec. Nově se například nesmí volně psi venčit na Markově kopci. Nechceme ale majitele psů pouze omezovat. Dál trvá záměr vybudovat areál pro volný pohyb psů, takové „psí hřiště“,“ uvedl starosta Petr Červenka.

„Chceme upravené město“

Další vyhláška, kterou zastupitelé bez výhrad schválili, je obecně závazná vyhláška, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Tato vyhláška například stanovuje povinnosti vlastníků zeleně k její údržbě. Podle vyhlášky je každý vlastník veřejné zeleně ve městě povinen sekat trávu na svém pozemku v zastavěném území města tak, aby její výška nepřesáhla třicet centimetrů. V ostatních částech města pravidelné posekání rostlinného porostu minimálně dvakrát za kalendářní rok, vždy nejpozději do 15. června a 15. září kalendářního roku.

Mezi těmito dvěma sečemi musí podle vyhlášky uběhnout alespoň jeden měsíc. Posekanou trávu pak musí lidé uklidit nejpozději do pěti dnů od seče. „Chceme, aby zeleň ve městě byla vždy upravená a udržovaná. Naše technické služby o zeleň pravidelně pečují. Nová vyhláška tuto povinnost určuje i ostatním majitelům zeleně,“ doplnil Petr Červenka.