Trať z éry socialismu, na níž se mají řešit i problematická místa v silniční dopravě, by se poté vylepšovala několik let. „Projektová dokumentace rozdělí stavbu do dvou etap,“ řekl místostarosta Karel Rosenbaum.

Jeden úsek zahrne trať od nádraží po točnu Na Východě, druhý se týká zbylé části až k Citadele. Projekt bude vycházet z hotové studie. Radní předpokládají, že soutěž na zhotovitele projektové dokumentace začne co nejdříve a než dojde k podpisu smlouvy s vybranou firmu, bude známo, zda město obdrží dotaci z programu integrovaných investic Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI).

Plán modernizované tramvajové trati v ulici 9. května v Litvínově.Plán modernizované tramvajové trati v ulici 9. května v Litvínově.Zdroj: se souhlasem Města Litvínov

Plánovaná modernizace se týká celé tramvajové trati v Litvínově, tedy téměř tří kilometrů kolejí a přilehlého okolí. Odhadovaná cena se zatím pohybuje v rozmezí 700 až 800 milionů bez DPH. Cílem radnice je pokrýt 80 procent nákladů z dotace. Projektová příprava by měla skončit v roce 2023 a rekonstrukce trvat do roku 2026. Stavba má obsáhnout nejen výměnu kolejí a technického zařízení, ale i rekonstrukci zastávek, snížení hluku, rozšíření chodníků, výsadbu stromořadí, přeložku trati v ulici Žižkova mimo silnici, vybudování okružní křižovatky u kostela a výstavbu cyklostezky od nádraží. Na konečné u Citadely se má zbourat stará jednopodlažní budova u otočky, jejíž poloměr se upraví. U zastávky je v plánu nový objekt se zázemím pro řidiče MHD a zprůjezdnění ulice Jedličkova, aby v ní auta mohla vyjíždět z Osady. Pokud město dotaci neobdrží, uvažuje o dílčích úpravách koridoru, například o přestavbě křižovatky u kostela, kde se počítá s preferencí průjezdu tramvají.

Narkoman v parku Střed v Mostě krátce před slavnostním poklepáním základního kamene, které proběhlo opodál. Začala rekonstrukce parku.
Drogy i klasická hudba. Zahájení opravy parku Střed v Mostě provázely kontrasty

Sousední město Most svou tramvajovou trať modernizovalo už v roce 2014. Tehdy šlo o přestavbu 19 zastávek, úpravu křížení u Stovky, instalaci elektronických výhybek a rekonstrukci prostor u nádraží, což si vyžádalo 307 milionů korun, přičemž Evropská unie uhradila 223 milionů.

Změny trati v Litvínově mají být rozsáhlejší, aby byla bezpečnější, rychlejší a zároveň méně hlučná. Zamýšlená přeložka kolejí v ulici Žižkova souvisí i s plánovaným stěhováním areálu technických služeb do bývalého Kovošrotu v Hamru a s výstavbou rodinných domů mezi poliklinikou a zimním stadionem.

Vizi rekonstrukce tramvajové trati v Litvínově schválilo zastupitelstvo před čtyřmi lety v rámci plánu udržitelné městské mobility do roku 2030. „Jedná se o zachování provozuschopnosti s cílem udržení kvality a bezpečnosti,“ uvádí plán. Ten také prosazuje upřednostňování tramvajové dopravy a například pro křižovatku u kostela, kde denně projede skoro deset tisíc aut, žádá úpravu na okružní s průjezdem tramvají přes střed.

Tramvaje teď Litvínovem nejezdí, protože se rekonstruuje meziměstská trať k chemičce, kam pendlují autobusy. Výluka potrvá do konce tohoto roku, ale původně měla trvat do letošní jara. Stavba je ve skluzu kvůli nečekaným potížím se statikou starých mostů u petrochemie. V červnu začala demolice dvou mostů v úseku tramvajové trati Litvínov – Záluží. „Bude následovat výstavba nových,“ informoval ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Jde o mostní objekty nad zrušenou vlečkou a železniční tratí ve správě společnosti ORLEN Unipetrol. „Nikdo nebyl při této náročné operaci zraněn a akce proběhla díky dobré přípravě bez komplikací,“ dodal Dunovský. Podle něj se koncem srpna instalují nové nosníky a mosty budou hotové na podzim, kdy se na ně položí koleje.

Básnířka Alžběta Johana Westonová, zvaná Westonia či Vestonie, má v mosteckém muzeu výstavu.
Nevlastní dcera alchymisty vězněného v Mostě byla známější než Shakespeare

Ještě větším projektem měla být v tomto desetiletí výstavba zcela nové tramvajové trati v Mostě, která by spojila paneláková sídliště u Kahanu s konečnou u nádraží. Město si nechalo udělat technicko-ekonomickou studii pro vytvoření městského kolejového okruhu třída Budovatelů – Kahan – nádraží. Tento záměr, závislý na dotacích, ale putoval do šuplíku pro svou finanční náročnost.

O prodloužení rychlodráhy a vytvoření městského okruhu v Mostě se debatovalo delší dobu. Byla to reakce na růst automobilismu, který ve špičce zpomaluje autobusovou MHD. Záměr na posílení efektivnější tramvajové dopravy schválilo v únoru 2018 zastupitelstvo v rámci plánu udržitelné městské mobility do roku 2030. Náklady na stavbu nové trati se odhadovaly až na dvě miliardy korun.