Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova bude jednat s ministerstvem dopravy o prodloužení čerpání evropské dotace na rekonstrukci tramvajové trati mezi oběma městy. Důvodem jsou potíže se starými mosty, kde nové expertizy prokázaly závady bránící budoucí kolaudaci. Odborníci hledají řešení, aby mosty pokládku nových kolejí příliš nezbrzdily a modernizovaná trať byla po zprovoznění zcela bezpečná. Zatím se uvažuje o stržení dvou mostů a výstavbě nových, ale vyloučeny nejsou ani alternativní varianty. Na zasedání litvínovského zastupitelstva o tom ve čtvrtek 26. srpna informovala náměstkyně pro strategii a rozvoj dopravního podniku Jana Raušerová. „Náklady na dva nové mosty byly předběžně vyčísleny na třicet milionů korun,“ uvedla.

Technici od dubna pracují v uzavřeném traťovém úseku Litvínov – Záluží, kde odstranili staré koleje, udělali nové kabelové trasy a patky pro trakční stožáry. Nakoupen je další materiál, včetně kolejí a pražců, ale kromě problému se zavodněním trati vyvstala vážná komplikace s mosty.

Na závady se přišlo poté, co si zhotovitel nechal udělat hloubkovou diagnostiku mostů, aby na ně mohla vjet těžká technika k pokládání nových kolejí. Sondy při destruktivním průzkumu, který podle podniku nebylo možné provést během projektové přípravy, odhalily v předpjaté konstrukci problematické části s korozí a narušenou izolací, kam v minulosti zatékalo. „Posudky prováděl Kloknerův ústav při ČVUT, který doporučil zvážit snesení mostních konstrukcí,“ sdělila Raušerová.

V první etapě rekonstrukce trati se jedná o dva mosty 207 a 208 před zastávkou Petrochemie, kde docházelo k dlouhodobějšímu zatékání.

Korozi potvrdila také odborná firma, kterou si dopravce najal pro ověření posudku. I když sondy zjistily pouze lokální poruchy, s negativním nálezem nelze mosty uznat za zcela bezpečné a trať by nebylo možné zkolaudovat. „Zabýváme se myšlenkou, že dva mosty sneseme, popřípadě provizorně podepřeme,“ řekla Raušerová.

Podnik požádal zhotovitele, aby obě varianty prověřil a podal návrhy. Zatímco stavba nových mostů by stála v řádech desítek milionů korun, podepření původních konstrukcí by vyšlo odhadem na pět milionů korun. Druhá možnost by byla sice levnější a rychlejší, ale byla by jen dočasná. Podnik by musel po čase mosty znovu opravit, což by znamenalo další výluku tramvajové dopravy. Podepření mostů pod železniční zásobovací vlečkou navíc nemusí vyhovovat provozu chemičky, se kterou podnik jedná. V pátek 27. srpna je další schůzka.

Kromě diskutované projektové přípravy na odstranění mostů a výstavbu nových se pracuje i s variantou, že by se některé staré mosty zasypaly, protože dopravní koridory pod nimi nefungují. „Je to náročný a rozsáhlý problém,“ shrnula aktuální situaci Raušerová. Navíc se čeká na výsledek prověrky mostů pro druhou etapu modernizace trati, která zahrne úsek Záluží – Most.

Kvůli nečekaným potížím hrozí celé stavbě problém s časem a dotací, protože finanční podpora z Operačního programu Doprava je termínově limitována. V tuto chvíli lze projekt prodloužit do dubna 2023, ale pokud se mosty budou nahrazovat novými, modernizace trati se nestihne dokončit podle původního harmonogramu. Pomoci má ministerstvo dopravy.

Bez přestupu v roce 2023

„Je to nepříjemná záležitost, ale musíme řešit podmínky dotace, prodloužení dotačního titulu i technickou stránku věci, aby trať byla zprovozněna a byla v pořádku. Jedná se o velký projekt a taková investice vždy přináší nějaké problémy,“ sdělila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Modernizace tramvajové trati Most – Litvínov začala 1. dubna, kdy si společnost Chládek & Tintěra převzala staveniště a zahájila první etapu. Úsek Záluží - Litvínov má být hotov do jara 2022, kdy se práce a výluka na další rok přesunou do úseku Záluží - Most. Tramvajová doprava bez přestupu mezi oběma městy se má obnovit na jaře 2023.

Rekonstrukce stojí zhruba 650 milionů korun, z toho 470 milionů pokryje evropská dotace. Zbylou část dopravní podnik uhradí z úvěru. Jedná se o největší investiční akci svého druhu na Mostecku.

Velká veřejná zakázka obsahuje hlavně výměnu kolejí, pražců, trolejových sloupů, trolejí a rekonstrukci všech přejezdů a zastávek, kde se doplní elektronický informační systém. Podchod na centrální zastávce u ředitelství chemičky zmizí a nahradí ho klasický přechod přes koleje. Celé nástupiště s upravenými přístřešky má být přehlednější, vzdušnější a usnadní úklid a údržbu.

Po rekonstrukci bude trať rychlejší, komfortnější a bezpečnější. Tramvajový pás se od sousední frekventované silnice I/27 Most – Litvínov oddělí vysokými betonovými obrubami, aby auta při dopravních nehodách nekončila na kolejích. Zrychlení nových tramvají až na 80 kilometrů za hodinu umožní i napřímení některých kolejových oblouků.