Včerejší návštěva premiéra Mirka Topolánka v Mostě potěšila některé zdejší starosty. Na pořadu dne totiž byla diskuze právě s hlavami těch obcí, které jsou ohroženy těžbou hnědého uhlí společností Mostecká uhelná i Severočeské doly.Starostové Litvínova, Horního Jiřetína, Braňan a Lomu společně se starostkou Mariánských Radčic probrali hned několik témat. Přes životní prostředí, právní jistoty občanů, těžaře až po problém prašnosti. Premiér důrazně před novináři zopakoval, že jeho kabinet zachová územní limity těžby. „Moje vláda samozřejmě potvrdila to nařízení 444 z roku 1991 Pithartovy vlády. Navíc základní a hlavní jistotu jim dává horní zákon, který neumožňuje těžební společnosti využít svého dobývacího práva v oblastech, kde dochází ke střetu zájmu,“ sdělil ministr.Zdůraznil tak jistoty občanů, kteří se těžbě brání, že pokud nebudou chtít těžbě uhlí ustoupit, těžit uhlí se nezačne. Premiér také potvrdil, že se lidé nemusí bát žádného vyvlastnění. To byl balzám zvláště pro uši místostarosty z Horního Jiřetína Vladimíra Buřta. „Jsem rád, že se konečně prolomilo tabu na téma odpisů. Dosud o této problematice nikdo takto nemluvil,“ vyjádřil se Buřt.Možné odpisy uhlí chce konzultovat Topolánek v diskuzi s těžaři. „Nabídl jsem novou diskuzi, samozřejmě i s těžaři, kde bychom naprosto racionálně vyhodnotili dobývací prostory – jejich využití, které nikoho neohrozí – a bavili se případně i o odpisu zásob, tam kde to ohrožení existuje,“ uvedl předseda vlády.Na premiérovo prohlášení hned také reagovalo Hnutí DUHA. „Pro místní lidi to bude velké ulehčení. Už si mohou být prakticky jisti, že nad nimi přestala viset hrozba vystěhování. Rozšiřování dolů nechce vláda, nechce opozice, nepožaduje platná energetická koncepce a nedávno i Mostecká uhelná anoncovala, že projekt prozatím vzdává. Limity těžby obsahuje i platný územní plán Severočeské hnědouhelné pánve. Kraj je teď musí zahrnout do připravovaného zadání zásad územního rozvoje, které krajský územní plán nahradí. Obce tak budou pojištěny na léta dopředu. A vláda musí vyhovět městu a provést odpis zásob uhlí, které pod Horním Jiřetínem a Černicemi leží.“Přestože Topolánek starosty obcí svým prohlášením uklidnil, sám přiznal, že uhlí i nadále bude Česká republika potřebovat. „Je evidentní, že budeme nadále vyrábět z uhlí. Je otázka, kolik a jak rychle se bude těžit, a tím pádem vyrábět. Půjdeme cestou tlaku na nové technologie, tedy zvyšování účinnosti nových bloků tepelných elektráren. Musíme se vrátit k diskuzi o jádru,“ připustil premiér. Jaká bude energetická politika, musí dle jeho slov stanovit tato či příští vláda.