Prázdninová dobrodružství či dovolenková relaxace jsou často spojeny s koupáním. A i když je léto zdánlivě časem bezstarostnosti, tím spíše bychom se měli mít na pozoru. "Víte, že utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou úrazové smrti u dětí? Roční počty utonulých v ČR jsou průměrně kolem 180 osob," upozorňují záchranáři a přidávají jednoduchý návod, jak poskytnout první pomoc při tonutí dospělých i dětí.

Mezi příčiny tonutí patří:
- přecenění sil
- srážky s lodí
- neočekávané vdechnutí vody
- potápěčské a vodácké nehody
- náhlé příhody jako epileptický záchvat či infarkt

Klíčové jsou ostražitost a prevence. Zejména hlídání dětí při koupání, ale i zamezení přístupu k zahradním bazénům. Ten může i přes důvěrně známé, často domácí prostředí znamenat smrtelnou past zejména pro velmi malé děti.

"Pozor dejte také na požívání alkoholu a skoky do neznámé vody," varují záchranáři. Právě alkohol může ovlivnit vnímání skutečnosti takovým způsobem, že plavec snadno přecení své síly, případně se pustí do realizace nápadu, který by za normálních okolností vyhodnotil jako příliš riskantní. 

Jak pomoci při tonutí

Zajistěte bezpečnost a zvažte všechna rizika (hloubka, proud, jez)
Aktivní tonoucí se snaží udržet nad vodou a v záchvatu paniky může vynaložit takovou sílu, že je schopen vás stáhnout pod hladinu. Dbejte maximální opatrnosti a pokuste se o záchranu ze břehu.

Použijte dostupné předměty na laně (kruh, plovák, větev, PET lahev)
Do vody se nikdy nevrhejte zachraňovat bez pomůcek. Záchrana tonoucího je specifická a vyžaduje dovednosti, které ovládají vyškolení plavčíci a vodní záchranáři. Jednejte vždy s rozvahou.

Zdroj: Youtube

Záchrana tonoucího  Zdroj: YouTube.com/Hasičský záchranný sbor ČR

Přivolejte pomoc
Zburcujte další svědky události - volejte o pomoc, a zkontaktujte tísňovou linku 155. Spolupracujte s dispečerem a zodpovězte všechny otázky, například zda tonutí předcházel úraz, kde je zraněný teď.

Zapamatujte si místo, kde se tonoucí ztratil pod hladinu
K určení polohy na vodní hladině můžete využít předměty či stromy na protějším břehu.

Bezvládné tělo je velké břemeno
Nepřeceňte své síly a dobře zvažte, zda jste schopni pomocí pomůcek a více zachránců tonoucího vytáhnout z vody.

Jak pokračovat na břehu

Na břehu otočte postiženého na bok a důkladně vyčistěte dutinu ústní od vody, případně nečistot. Nesnažte se "vylévat vodu z plic", vstřebá se.

Zakloňte hlavu a zkontrolujte dýchání. Zkušený operátor na lince 155 vám přesnými dotazy a radami pomůže jednat.

Pokud tonoucí sám dýchá, zajistěte mu tepelný komfort například zabalením do osušky nebo deky. Kontrolujte jeho stav, případně s ním komunikujte do příjezdu záchranné služby. 

Pokud nedýchá, je na místě provést takzvané dýchází z úst do úst. "Přesto, že se dnes klade důraz na provádění srdeční masáže, tak u osob po tonutí je vhodné použít i umělé dýchání," upozorňují zdravotníci. Podle instrukcí dispečera záchranné služby ihned zahajte nepřímou srdeční masáž. Zástava srdce a tedy i krevního oběhu bude mít bez včasného zásahu fatální následky.

Zdroj: Youtube

Základy kardiopulmonální resuscitace  Zdroj: YouTube.com/IKEM Praha