Město Most nesouhlasí s tím, aby nebezpečný odpad styren dovezený ze středních Čech v rámci státní zakázky zůstal na skládce Celio u Litvínova a tím také v blízkosti Mostu a rekreačního jezera Most. Na tomto stanovisku se shodlo mostecké zastupitelstvo, které pověřilo primátora Marka Hrvola (ProMost), aby požádal ministerstvo financí o odvoz a bezpečné odstranění styrenu. „Je to postoj města, který je podle mě správný,“ řekl primátor.

Jedná se o tisíce zahrabaných sudů, které se na Mostecko přivážely za podezřelých okolností od září roku 2019 do června roku 2020 z Nelahozevsi, kde stát prostřednictvím soukromé firmy likvidoval starou ekologickou zátěž. Odpadní styren se měl upravit a pak spálit ve speciálním zařízení, což se ale nestalo.

Aktuální mostecký protest podpořila městská komise životního prostředí. „Skládka sice nespadá do kompetence města, ale přesto v tomto směru nesedíme na komisi se založenýma rukama a chceme se podílet na řešení této problematiky, která se našeho města a jeho občanů úzce dotýká,“ sdělila předsedkyně komise a mostecká zastupitelka Olga Šrůtová (ProMost).

Podle členky komise, zastupitelky a zároveň náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Lubomíry Mejstříkové (ANO) veřejná zakázka skončila pro Most nepřijatelným výsledkem a ministerstvo financí jako zadavatel zakázky by mělo pomoci situaci řešit. „Jsme si vědomi, že v současné době je postupováno v souladu s platnou legislativou, ale odpad vznikl na území mimo Ústecký kraj,“ vysvětlila Mejstříková.

Situace je komplikovaná, protože rozsáhlý případ zasahuje do sféry mnoha institucí a je navíc vyšetřovanou kriminální kauzou. Ministerstvo financí bude proto na politické tlaky z regionu reagovat zřejmě velmi obezřetně a s ohledem na postup regionální úřední správy. „Ministerstvo financí v současné době neeviduje žádnou stížnost Krajského úřadu Ústeckého kraje, ke které by se mohlo vyjádřit,“ upozornil Stefan Fous z ministerstva financí. To k problematice nakládání se styrenovými sudy na skládce Celio pouze uvedlo, že činnosti, které jsou předmětem nesouhlasu Ústeckého kraje, nařídil Krajský úřad Ústeckého kraje svým rozhodnutím. „Ministerstvo financí přitom nemá možnost toto rozhodnutí měnit, neboť nedisponujeme kompetencí schvalovat či nařizovat způsob, jakým má být s odpady na skládce Celio nakládáno,“ dodal Fous.

V Litvínově chemikálie nechtějí

Proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje přesunout nebezpečný odpad do kójí pouze v rámci skládky Celio se v lednu odvolala litvínovská radnice, která žádá odvoz veškerého styrenu z katastru Litvínova. Radnici vadí, že rizikový materiál může u města zůstat a že nebyla účastníkem řízení, které budoucnost chemikálie řešilo. Samospráva dokonce nevylučuje podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, pokud bude odvolání zamítnuto. „Jsme připraveni udělat vše pro to, aby sudy se styrenem odsud zmizely,“ prohlásila starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO).

Odvolání Litvínova zkoumá ministerstvo životního prostředí, které posuzuje, zda město mělo být účastníkem řízení, či ne. „Jelikož se jedná o právně složitý případ, očekáváme vydání rozhodnutí o odvolání začátkem března,“ uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Podle krajského úřadu Litvínov nemusel být účastníkem řízení, protože chystané opatření na skládce bylo v režimu provozního řádu, ne integrovaného povolení.

Politická samospráva kraje prosazuje stejně jako Most a Litvínov odvoz styrenu z regionu. „Naše území si nenecháme zaneřádit ničím, co by tu nemělo být. Jsem moc rád, že jdeme postupně v jednom šiku, abychom vyvolali co největší tlak,“ řekl mostecký zastupitel a hejtman Jan Schiller (ANO), kterého krajští zastupitelé 20. února pověřili, aby zaslal ministerstvu financí nesouhlasné stanoviska Ústeckého kraje s uložením styrenu na skládce mezi Mostem a Litvínovem s požadavkem odvozu tohoto odpadu k bezpečné likvidaci. Tato politická iniciativa v tuto chvíli nemá vliv na řízení vedené krajským úřadem o odstranění tohoto nebezpečného odpadu.

Podle mosteckého zastupitele Aloise Malého (ANO) by měl hejtman zmínit kauzu styren na schůzce se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem, který přijede ve čtvrtek 23. února na návštěvu Ústeckého kraje. Hejtman reagoval, že se o to pokusí, i když schůzka s Pavlem bude krátká a kraj trápí řada jiných problémů.

O styren se zajímá také mostecký senátor Jan Paparega (ProMost), který chce domluvit s hejtmanem a starostkou Litvínova společné jednání s ministerstvem financí.

Styren pod dozorem

Styren je vysoce hořlavá látka a na skládce nebezpečného odpadu mezi Litvínovem a Mostem ji v létě 2021 při neohlášené kontrole objevila České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podezřelý transfer styrenu z Nelahozevsi stále vyšetřuje policie, která obvinila řadu lidí například z podvodu a obecného ohrožení. Podle detektivů měly být odpady upravovány ve zcela jiném zařízení, ale úmyslně končily na skládce v okresu Most, zatímco stát dostával fiktivní potvrzení o likvidaci.

Místo, kde styren leží, je pod policejním dozorem. „Mohu pouze uvést, že skládka střežena je, kdy jde o kombinaci technického a fyzického střežení. Více informací poskytnout nemohu,“ sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Akciová společnost Celio po vypuknutí aféry změnila majitele i vedení. Nový management se chce s kauzou vypořádat, protože pro reorganizovanou firmu, která se chce víc soustředit na rozvoj recyklace, je současná situace velmi nepříjemná. „Na řešení stávající situace spolupracujeme jak s krajským úřadem, tak s Českou inspekcí životního prostředí. Plnou součinnost poskytujeme také dalším orgánům,“ řekl ředitel strategického rozvoje společnosti Celio Karel Šašek. Podle něj si vedení firmy uvědomuje, jaké vášně styren způsobuje, a tak dělá vše proto, aby se celá záležitost uspokojivě vyřešila. Pokud stát najde jiné řešení než uložení styrenu do sarkofágu, firma podle ředitele opět poskytne plnou součinnost.

Zástupci společnosti 16. ledna podali na stavebním úřadu v Litvínově ohlášení stavby v Celiu. Jedná se o opatření uložené odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje, které má eliminovat rizika vyvolaná nakládáním s nebezpečným odpadem vzniklým při plnění státní zakázky.

Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se nejprve musí všechny sudy otevřít. Tekuté styrenové smoly by měly být nejprve stáčeny do sudů a následně dočasně uloženy do nově vybudovaných zabezpečených betonových kójí. „Zde by měly být umístěny až do okamžiku odvozu do koncového zařízení pro jejich likvidaci,“ konstatovala v lednu Miriam Loužecká z ČIŽP.

Zpolymerované, tedy ztvrdlé styrenové smoly by měly být trvale uloženy do vybudovaných kójí, ve kterých budou sudy obsypány vhodným materiálem. Jejich zpracování například do vhodných obalů pro spalovnu je zatím podle inspekce prakticky nemožné, což prokázaly pilotní pokusy s negativním výsledkem. Koncovky na likvidaci tohoto odpadu navíc nejsou v současné době k dispozici, přičemž je potřeba situaci urychleně řešit. K tomuto postupu pak ČIŽP přistoupila vzhledem k tomu, že ponechání tuhých styrenových smol v zabezpečených kójích by již nemělo mít negativní vliv na životní prostředí.