Podle porotců totiž zvládl nejlépe nejen taktiku, ale ze všech velitelů soutěžních  družstev si vedl na výbornou i v reakcích na vzniklé situace a zvládl i vést svůj tým.

„Nutno podotknout, že cenu pro nejlepšího velitele zásahu beru jako ocenění celého družstva, které pracovalo velice sehraně bez  jakýkoliv zádrhelů. Rád bych tímto poděkoval mému celému družstvu ve složení: Vojta Dvořák, Karel Šíma a Lukáš Rosenkranz. S tímto týmem totiž rok co rok získáváme body v soutěžích a pravidelně jsme na bedně," řekl Jiří Kroupa.

Letošní soutěž byla o to složitější, že mostecké družstvo si vylosovalo simulovanou dopravní nehodu, kdy na automobil řidičky „spadl" mohutný kmen stromu a aby toho nebylo málo, tak šokovaná zraněná žena vytáhla na zasahující hasiče střelnou zbraň.

„Právě tento způsob porotci hodnotili za velice pozitivní, to když jsem stáhl své muže do bezpečí a nejprve sem nechal „policisty" aby střelkyni v havarovaném autě odzbrojili. Nechtěl jsem vystavovat zasahující hasiče zbytečně riziku. Navíc kluci podle rozhodčích tam odvedli skvělou práci s vyprošťovacími nástroji při vystřihávání řidičky a Vojta Dvořák navíc skvěle pracoval s hydraulickou vzpěrou za pomoci Lukáše a Karel se mezitím staral o zraněnou řidičku a jako člen posttraumatického týmu ji uklidňoval a posléze informoval o všech činnostech, které vedli k její záchraně," popsal děj simulované nehody s nepříjemným překvapením Jiří Kroupa, který se kolem soutěží ve vyprošťování pohybuje od roku 2004.

 „Velitelem vyprošťovacího družstva jsem od roku 2006. Ze začátku jsme v týmu měli Filipa Kellera a Radka Seiferta, kterým rovněž patří mé poděkování. To samé platí také diplomovaným záchranářkám Ditě Pláničkové a Heleně Suché z mostecké záchranné služby, které s námi spolupracují na taktice z oblasti zdravovědy, poskytování přednemocniční neodkladné péče urgentní medicíny," řekl Kroupa.

Ročně hasiči z Mostu v rámci nácviku „rozstříhají" na třicet automobilů. Zkoušet mohou přímo v areálu mostecké stanice za velké podpory svého vedení.

„Co auto, to jiná simulace dopravní nehody. Zkoušíme při cvičení vymýšlet různé scénaře i polohy automobilů, tak abychom  potom při soutěži byli připraveni na jakoukoliv situaci při vyprošťování a co nejefektivněji  nejen automobil zajistit, stabilizovat a poskytnout první pomoc zraněnému, ale také ho dostat do bezpečí. Rozhodčí sledují také komunikaci mezi hasičem-zdravotníkem a zraněnou osobou. V Praze měl zdravotník mikrofon a jeho komunikaci se zraněným tak rozhodčí slyšeli dopodrobna," konstatoval Kroupa.