Žáci i učitelé si budou moci během Týdne duševního zdraví vyzkoušet různé aktivity, které by mohly vést ke zvládání stresu a napětí. Bude se i tančit, cvičit a bubnovat. Ve čtvrtek doplní program odpolední setkání rodičů s dětskou psychiatričkou Lucií Vaškovou.

Zhruba 40 procent dětí v ČR vykazuje známky střední až těžké deprese. Vyplynulo to z unikátního pilotního Národního monitoringu duševního zdraví žáků na základních školách. Podle expertů z Národního ústavu duševního zdraví, který aktuální výzkum prováděl ve spolupráci s Českou školní inspekcí, jsou výsledky alarmující a vyžadují řadu opatření. „Z průzkumu vyplývá, že víc než 50 procent žáků devátých tříd projevuje známky zhoršeného well-beingu. Ten je zásadní, neboť odráží kvalitu života, kterou v současné chvíli subjektivně prožíváme, a do určité míry nám pomáhá zvládat zátěžové situace, které život přináší,“ vysvětlil koordinátor a analytik monitoringu Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví.

Podle expertů téměř třetina dotazovaných navíc projevila znaky, které ukazují na středně těžké až těžké úzkosti. Téměř každému třetímu deváťákovi by tak z těchto důvodů prospělo vyhledání odborné pomoci. Výzkum také potvrdil, že ve všech oblastech duševního zdraví jsou víc zasaženy dívky. Sběr dat proběhl letos v květnu a červnu ve všech krajích u víc než šesti tisíc žáků devátých tříd.Ústav upozornil, že chronický nedostatek dětských psychologů a psychiatrů není možné vyřešit v horizontu několika let, a proto je nutné zaměřit se na prevenci.

Tohle vás také zaujme: Burčáková slavnost v Chrámcích u Mostu přilákala stovky lidí z široka daleka

Burčáková slavnost v Chrámcích u Mostu. | Video: Deník/Martin Vokurka