Kdy: sobota 7. září od 9 hodin
Kde: přehrada Fláje a Rauschenbach
Za kolik: zdarma

Povodí Ohře a Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau a TS Rauschenbach pořádají ve spolupráci s Českojiřetínským spolkem, ŠčVK a SVS v rámci Dnů evropského dědictví na vodních dílech Fláje, Rauschenbach a úpravně vody v Meziboří Den otevřených dveří. Ten začíná už v 9 hodin.

V programu jsou prohlídky děl v českém i německém jazyce. Prohlídky informačních center, na přehradě Rauschenbach prohlídka mobilní laboratoře. Kyvadlová doprava mezi přehradami, bude zajištěna. Nabízí se také možnost využití naučných stezek vodní dílo Fláje nebo Flájský plavební kanál. Chybět nebude zábavný program.

Vodní nádrž Fláje je údolní nádrž, která vznikla za unikátní pilířovou přehradou. Ta je jediná svého druhu v Česku. Byla vybudována na Flájském potoce v roce 1963. Slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Přehrada Rauschenbach je desátou největší přehradou v Sasku. Nachází se na samé hranici s Německem. Slouží jako zásobárna pitné vody a ochrana před povodněmi. Byla vystavěna v letech 1960 až 1968.