Kdy: pátek 6. prosince od 17 hodin
Kde: OC Central, 1. náměstí, magistrát

V pátek 6. prosince v podvečer se v Mostě uskuteční tradiční hornická slavnost, předání světla patronky horníků, sv. Barbory, primátorovi statutárního města.

Průvod uniformovaných havířů za svitu loučí a v doprovodu řízné dechovky vyrazí úderem 17. hodiny od nákupního střediska Rozkvět směrem k OC Central, kde jsou naplánována dvě zastavení za zpěvu hornických karmín.

Průvod poté vyjde ven směrem k magistrátu. Co se odehraje před tím, než se Barborka setká s primátorem, je překvapením. Spodní branou na náměstí průvod i s ostatními účastníky zamíří k pódiu, kde dojde k samotnému předání a převzetí kouzelného Barborčina světla.

Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání, a rovněž dětí. Památka sv. Barbory se světí 4. prosince.

Víkendové tipy 6. – 8. prosince: Koncerty, Mikulášská, světlo sv. Barbory