První třídu letos neotevřela 16. ZŠ. Škola od 1. září neexistuje. Zastupitelé rozhodli o jejím zrušením loni. Podle nich její provoz nebyl ekonomický, protože měla málo žáků. Většina žáků odešla na 8. a 15. ZŠ, zbytek je roztroušen po celém Mostě. Bylo to už sedmé rušení školy během necelého čtvrtstoletí, kdy mostecká populace početně slábne.

Stejně jako pro jejich kolegy z kdysi uzavřených škol, nebyl pro učitele 16. ZŠ zánik moderní školy příjemný. „Nejhorší je likvidovat to, co jsme osmnáct let budovali," sdělila pár dní před zánikem školy její ředitelka Ivana Šabková.

V dnes již bývalém školním areálu bude od října sídlit městské Středisko volného času, které během září vyklidí svou centrálu v ulici M. Rybalka a které již opustilo bývalou 17. ZŠ.

„Ještě v září budeme sídlit ve dvou budovách, v ulici Rybalka a v bývalé 16. ZŠ," sdělila Štěpánka Dekastellová, zástupkyně ředitelky SVČ.

Stěhování podle Dekastellové neomezí kroužky. Lidé se už mohou hlásit na nové a sledovat web SVČ.

Do jednoho školního pavilonu po 16. ZŠ se na podzim, po úpravách tříd a toalet, nastěhuje školka v ulici Zahradní.

Letošní novinkou byly i konkurzy na ředitele škol, kteří byli ve funkci déle než šest let. Nového ředitele (ředitelku) má 1. ZŠ. Krajská Střední škola technická Velebudice, která byla v červnu v krizi, má před novým konkurzem dočasné vedení. „Situace se postupně dostává do normálu," oznámili již v půli srpna zaměstnanci školy.