Systém zajistí průběžné hromadné měření teploty u nejméně patnácti lidí, kteří budou kolem senzoru procházet. Přístroj bude moci zjistit teplotu na vzdálenost minimálně sedmi metrů. Vyplývá to ze zadání zakázky, která reaguje na koronavirovou krizi. „Budoucí systém musí automaticky detekovat obličeje podle nastaveného algoritmu, během jedné vteřiny musí být schopen změřit tělesnou teplotu s přesností 0,50 °C a upozornit obsluhu na výskyt osoby se zvýšenou teplotou opticky i akusticky,“ uvádí se v dokumentaci zakázky.

Systém bude obsahovat vysoce citlivou termokameru v hybridním provedení, monitor, bílé LED světlo pro případ nedostatku okolního světla a další zařízení. Tvář člověka s vyšší teplotou přístroj zarámuje výstražnou barvou a spustí poplach. Systém uchová záznamy pro přehrání.

Smlouva s vybraným dodavatelem by se mohla uzavřít v listopadu. Dodání zařízení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy se plánuje do osmi týdnů od podpisu smlouvy.

Od 9. října platí zákaz návštěv ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb MSSS v Mostě a od 12. října zákaz pro klienty vycházet mimo objekt či areál zařízení.

V Mostě byla kvůli nařízené karanténě uzavřena mateřská škola v ulici K. J. Erbena. Nové opatření platí od 19. do 28. října. V pondělí 19. října se po karanténě opět otevřela školka v ulici Z. Fibicha. Mimo provoz budou ze stejných důvodů ještě několik dní školky v ulicích F. Kmocha a Albrechtická 414, které se zavřely minulý týden.