V komořanské teplárně se zítra, v pátek 7. dubna, sejdou výchovní poradci a další zástupci středních technických škol regionu, aby se seznámili s novým vzdělávacím programem s názvem Budoucnost v United Energy, zhlédli film o profesích v teplárně a prohlédli si ji.

Cílem programu je ukázat studentům reálný provoz teplárny, vzbudit u nich zájem o pokračování ve studiu technických oborů na vysoké škole, ukázat jim možnost uplatnění v teplárně a získávat v nich budoucí zaměstnance.