United Energy a město dohodou deklarují společný zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na území města a Ústeckého kraje včetně naplnění závazků a cílů národního i krajského Plánu odpadového hospodářství zejména v oblasti komunálních odpadů. Podobné dohody má United Energy i s dalšími městy.