Závazky, malá motivace, finance. Podle odborných poraden dnes rodina prochází destabilizací a postupným oslabováním. Roste nejen počet dětí narozených mimo manželství, ale také rozvodovost. Řada mužů má z otcovství strach a rodina již není synonymem bezpečí a stability.

Deník porovnal sto porodů v loňském a letošním druhém čtvrtletí. V loňském roce se nemanželské dítě narodilo v 38 případech ze sta. V letošním roce počet porodů svobodných matek se vyšplhal až na 44 případů ze sta.

„Lidé mají pro manželství málo motivace. Naši klienti tvrdí, že je ze vztahu snadnější odejít. Nechtějí závazky. Složky soužití u některých klientů fungují, ale svoboda má pro ně vyšší hodnotu. Větší procento klientů z nesezdanosti finančně profitují. Žena pak může být uvedena jako samoživitelka,“ sdělila Libuše Vránková, vedoucí z mostecké poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. „Podle mého názoru považuji za výhodu dnešní generace, že se druh s družkou mohou déle poznávat. Pokud, by do vztahu plánují dítě, měli by se vzít,“ dodala Vránková.

Svobodná matka na tom může být finančně lépe

„Z finační stránky by svobodná matka jako samoživitelka mohla získat u sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a přídavku na dítě,“ vysvětlila vedoucí ze státní sociální podpory Hana Kolářová.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Nejen samoživitelka tak může získat na dítě do šesti let 500 korun měsíčně. U sociálního příplatku je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí.

Rozvody - infografika

Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tato hranice nesmí překročit dvojnásobek životního minima rodiny.

Kolik může samoživitelka dostat

Samoživitelka na mateřské dovolené s jedním dítětem do šesti let dostala za tři měsíce rodičovský příspěvek 19 000 korun ( dvakrát 7 600, jednou 3 800), příjem dítěte od otce činí 1500 korun za tři měsíce a přídavek na dítě také 1500 korun za tři měsíce. Nájemné za tři měsíce samoživitelka zaplatila 14 700 korun. Příspěvek na bydlení tak dostane v hodnotě 1855 korun na měsíc plus dalších 563 korun sociálního příplatku. Celkem tak navíc získá státní sociální podporu v hodnotě 2918 korun plus rodičovský příspěvek.