Během prvního pololetí docházelo v Mostě k větším problémům při vývozu směsného a separovaného odpadu. Vyplývá to z vyhodnocení plnění smlouvy mezi městem Most a Technickými službami města Mostu. Radní oznámili, že hlavní příčinou závad byla poruchovost svozových vozidel. „Nedodržování smlouvy proto bylo pokutováno," sdělila Hana Jeníčková, náměstkyně primátora pro rozvoj, majetek a městské služby. Radnice udělila svým technickým službám pokutu 12 tisíc korun.

Podle radních panovala lepší situace v oblasti údržby zeleně, přestože komplikace doprovázely seč trávy.

Příčiny pochybení ve svozu odpadu se snažil ředitel technických služeb Petr Klimecký vysvětlit zastupitelům a veřejnosti už v červnu. Vyzvali ho k tomu zastupitelé Jiří Zelenka a Alena Dernerová. Ta na minulém zasedání mosteckého parlamentu upozornila, že odvoz smetí se někdy opožďuje, odpad se hromadí a prší na něj. „Vypadá to jako v malé Neapoli," uvedla. Klimecký tehdy potvrdil, že došlo k poruše vozidel a svoz po přechodnou dobu vázl. Pronájem cizích aut nebyl možný. „Jedno vozidlo stojí šest milionů a nikomu nestojí v garáži," uvedl Klimecký. Svoz by měl být podle něj už v pořádku.

Více o problémech technických služeb v úterním vydání Mosteckého deníku.