„Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí práce, jejichž rozsah bude postupně upřesňován na stavbě, je optimální tuto část zadat Technickým službám Litvínov. V tomto případě mohou být práce prováděny postupně podle klimatických podmínek, a to až do jara 2013," říká starosta Litvínova Milan Šťovíček.

A to je právě důvodem k radosti pro mnoho zaměstnanců Technických služeb v Litvínově. Díky projektu budou mít práci o něco déle a nebudou muset hledat novou.

„Máme služby rozdělené na několik oborů. Zaměstnanci, kteří se přes rok starají o zeleň, budou bohužel propuštěni. Naštěstí ti, co mají na starost komunikace, získali práci. Smlouvy s nimi byly prodlouženy do konce roku. Dokonce jsme museli přibírat několik lidí. Jsme rádi za každou práci, kterou jim můžeme nabídnout a z které je budeme moci zaplatit," řekla jednatelka Technických služeb v Litvínově Marcela Pašková.

Zadanými pracemi se pro technické služby podaří zajistit zakázku přes zimní období, v němž je možné provádět právě rekonstrukce chodníků ze zámkové dlažby. Jinak by současným pracovníkům hrozilo propuštění pro nedostatek práce. Na jaře roku 2013 by tak odpadly provozní náklady z najímání a zaškolování nových lidí.

MILOSLAVA PÜSCHELOVÁ