Larvy maličkého motýlka klíněnky jírovcové úporně likvidují mohutné listnaté stromy. Napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitřní pletiva. V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují. První generace napadá převážně spodní větve stromu, další postupují nahoru.

„Nejlepší obranou je důsledně hrabat spadlé listy. Listy z napadených stromů je nutné likvidovat odděleně od ostatního bioodpadu,“ uvedla Gizela Cibulková z Technických služeb Litvínov.

Larvy klíněnek totiž ze spadaného listí vylézají a přezimují v půdě. Nejvíce postižené stromy jsou v Zámeckém parku, v ulici Jiráskova a Ke střelnici. „Listy hrabeme opakovaně. Může se proto zdát, že spadané listy zůstávají i na místech, kde už jsme byli. Jedná se ale o nově spadané listy, ke kterým se vrátíme,“ doplnila Cibulková.

(mh, ema)