Vybraná firma má navrhnout nové dopravní uspořádání křižovatky „s důrazem na zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu". Studie má řešit i tři přechody pro chodce u křižovatky a návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

Zřejmě vznikne několik variant úprav, ze kterých si město jednu vybere. "S ohledem na sklonové poměry terénu v místě křížení pozemních komunikací doporučujeme zpracování variantních řešení křižovatky," píše se v zadání zakázky.

Součástí studie bude i prověření majetkových poměrů v lokalitě, vyjádření správců inženýrských sítí a vyjádření dotčených orgánů státní správy, zejména dopravního inspektorátu Policie ČR v Mostě.

Studii chce mít radnice na stole do konce března 2017. Předtím se k ní vyjádří městská dopravní komise.