O děti z Janova bude během letních prázdnin postaráno. Pestrý letní program pro ně přichystaly různé organizace – litvínovská městská policie, Oblastní charita Most či janovská základní škola. Zapojil se i místní odbor sociálních věcí a školství. Proběhnou například několikadenní příměstské tábory, řízená volnočasová odpoledne na hřišti nebo výlety na různá místa v regionu. Aktivity se budou konat téměř každý všední den během obou letních měsíců a jsou zdarma.

„Naším hlavním cílem je umožnit dětem trávit čas smysluplně a tím minimalizovat sousedské třenice, které by na místě mohly vzniknout,“ řekla Deníku vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová. V lokalitě totiž bydlí hodně malých dětí, které často pocházejí z rodin závislých na sociálních dávkách, a tak se celé prázdniny nikam nepodívají a stráví je na sídlišti. V extrémních případech může v jednom paneláku bydlet až stovka dětí. V případě, že by se bezúčelně toulaly po ulici a tropily vylomeniny, vznikal by větší prostor pro sousedské hádky. „Takto si děti společně hrají na hřišti nebo jsou úplně mimo sídliště a nemají čas zlobit,“ uvedla Knoblochová. Město jim letní program zajišťuje již třetím rokem a má s jeho fungováním dobré zkušenosti.

Do letní péče o janovské děti se velkou měrou zapojuje i litvínovská městská policie. Ta jednak pokračuje v běžném provozu nízkoprahového centra Jaklík a jednak organizuje dva příměstské tábory. Centrum je otevřeno téměř celé prázdniny každý den od 9 do 15 hodin. Na příměstské tábory pojede kolem patnáctky dětí, které jsou už nyní vytipovány. „Jedná se o pravidelné návštěvníky Jaklíku, kteří mají tábor za „odměnu“,“ řekla preventistka městské policie Michaela Hejčová.

Děti se mezi jednotlivými tábory mohou obměnit, tak aby se jich mohlo zúčastnit více. Příměstské tábory jsou pro děti zadarmo a letos se zaměří na hledání jejich silných stránek, které by jim měly jednou pomoci při hledání povolání. „Dětem předvedeme různé profese, podívají se na různá pracoviště a vyzkouší si, na co jsou zručné. Chceme je nejen zabavit, ale i motivovat do budoucna,“ dodala Hejčová s tím, že v rámci letních aktivit pokračují v plnění preventivních cílů, na kterých pracují celý rok.