V první etapě nechalo město blikače umístit na přechody u základní školy s rozšířenou výukou jazyků na PKH, u Soukromé sportovní základní školy, u základní školy v Ruské ulici a na Valdštejnskou ulici nad křižovatkou s Ruskou ulicí, u základní školy v Hamru a u janovské základní školy.

„Blikající světla budou z bezpečné vzdálenosti upozorňovat řidiče, že se blíží k přechodu. Zatím jsme vzhledem k finanční náročnosti akce osadili blikajícími solárními světly vždy jen tu polovinu přechodu, která je blíže k řidiči ve směru jízdy. Pokud se podaří získat další potřebné finance, budou přechody doplněny svítidly po celé šíři z obou stran,“ uvedl starosta Litvínova Daniel Volák.

Bezpečnost chodcům v Litvínově pomohla zajistit společnost United Energy. Ta na instalaci LED svítidel věnovala městu finanční dar půl milionu korun. Prvních šest bezpečných přechodů město stálo 225 tisíc korun.

Svítidla se spínají automaticky při snížené viditelnosti. Je v nich zabudovaná slabší dioda, která neoslňuje. Blikače se zapouštějí do povrchu vozovky a nevadí jim ani přejíždění koly kamionů.