„Plakát je normální a standardní. Všechna nařčení, že je obsah namířen proti Romům, nejsou ani náhodou pravdivá. Je to proti zneužívání sociálních dávek bez rozdílu etnika, národnosti, pohlaví či čehokoliv jiného,“ obhajuje svou billboardovou kampaň Jiří Šulc. Na jeho stranu se postavilo i několik lidí z řad Romů, kteří se shodují v tom, že nápis není rasisticky zaměřen. „Mě to nijak nepobuřuje a tak nemám důvod se tím zabývat. Já do práce chodím,“ vyjádřila se Jarmila Mirgová z Klubu národnostních menšin Most.

Plakát, který zvedl vlnu negativních ohlasů na účet hejtmana kraje, má být podle jeho slov dalším krokem v boji proti zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany. „Vloni jsme spustili pilotní projekt v Litvínově a to vyplácení dávek formou poukázek. Po třech měsících jsme při vyhodnocení zjistili, že zde klesl počet odběratelů dávek o dvacet procent,“ uvedl Jiří Šulc s tím, že právě zneužívání dávek je jeden z největších problémů tohoto kraje. K nápisu ofoceném z poštovních schránek v litvínovském Janově včera přibyla i hesla Stop zneužívání sociálních dávek, Pro peníze do práce, pro pomoc na úřad.

„Nevíme, jestli to napsal Rom, bílý nebo kdokoliv jiný, proto tomu nemůžeme přikládat rasistický podtext. Faktem je, že lidé, kteří pracují, ať už jsou jakýkoli, tak by se měli mít lépe než ti, kteří nepracují. A my jsme tu od toho, abychom pomohli lidem, kteří se snaží a o práci usilují,“ obhajuje Václav Hofmann.

Hejtman Šulc podotkl, že v Ústeckém kraji se ročně na sociálních dávkách vyplatí asi devět miliard korun. Odborníci tvrdí, že je zhruba 10 až 30 procent těchto dávek zneužíváno.

Jiné politické strany však kampaň ODS odsuzují. Starosta Telnice a kandidát do krajského zastupitelstva za Severočechy.cz Jaroslav Doubrava tvrdí, že je to od hejtmana podlé využívat takové plakáty v předvolební kampani. Podle lídra ČSSD Jaroslava Foldyny zase nemá ODS co říci veřejnosti, a tak se uchyluje k praktikám krajních politických hnutí.

Členové ODS se tomu však brání s tím, že problematikou zneužívání sociálních dávek se zabývali před rokem a půl. Důkazem je podle něj mimo jiné vyplácení dávek prostřednictvím poukázek právě v Litvínově. Prý je tento systém velmi účinný. Zatímco na počátku března registroval tamní úřad přes 1 030 uchazečů o práci, na konci srpna počet poklesl na 204. Od počátku příštího roku chce právě v Litvínově zavést čipové karty, které pracovníkům umožní, jak peníze žadatelé využívají.

Hejtman Ústeckého kraje se zatím ještě nevyjádřil k výzvě Dělnické strany ke společnému jednání o litvínovském sídlišti Janov. „Myslím,že se s Dělnickou stranou nějak vypořádám. Své stanovisko sdělím,“ uvedl Jiří Šulc.

Dělnická strana v pondělí 29. září vyzvala hejtmana k jednání o Janovu. Ve svém oznámení sdělují, že pokud se schůzka se Šulcem neuskuteční do pátku 3. října, následující den vyšlou do Janova své Ochranné sbory, aby v této černou kriminalitou zaplavené oblasti zjednaly pořádek a ochranu místního obyvatelstva.

Radek Nohl, Lucie Prosková