Podrobně se seznámili s mobilními monitorovacími centry české a saské policie, která jsou využívána především na dokumentaci protiprávního jednání osob při velkých demonstracích, policejního zásahu, pátracích akcí po pohřešovaných osobách, a podobně. Studenti měli velký zájem o prohlídku vozidel, která jsou určená pro přepravu speciálně vycvičených psů na vyhledávání drog, zbraní, střeliva a výbušnin.

Škola předběžně domluvila studijní pobyty žáků u policejních útvarů a dále i účast české a saské policie při modelovém cvičení k přípravě a provedení pátrací akce po pohřešované osobě.

Miloslava Püschelová