Studenti a učitelé se snaží popsat svůj vztah k Mostu a inspirovat ostatní k hlubšímu vnímání městské reality. Důležité je, že mentální inovátoři, kteří si říkají Active Citizens, v Mostě nebydlí, ale pracují v něm nebo studují. Mají nadhled. Vidí to, co zůstává Mostečanům skryto. Svými názory, zkušenostmi a otázkami chtějí vyprovokovat Mostečany k zamyšlení. Je Most opravdu tak hrozný, jak si myslí místní pesimisté?  

„Projekt vyzývá k odpovědnosti a pozitivnímu vlivu jednotlivce. Podle mě je to důležité,“ říká pedagožka Petra Burdová z týmu Active Citizens ve Střední škole technické v Mostě. Studentům pomáhá rozvíjet dovednosti, které jim mohou pomoci v přijetí odpovědnosti za místo, ve kterém žijí, studují či pracují. 

Například Jiřina Švehlová bydlí v Mostě na internátě. Jak vnímá Most? „Most nám otevírá spoustu nových možností a aktivit. Je pro nás takovým malým rájem volnočasové zábavy! Uvědomujete si to?“ ptá se. Přiznává, že Most vidí možná až příliš pozitivně, ale podle ní to má smysl: je třeba otevřít oči a alespoň na chvíli zapomenout na to špatné, co se k Mostu obecně váže. "Proč se soustředit na to negativní, když převládá to pozitivní?" dodává.

Studentku Šárku Vlčkovou fascinuje, jak je v Mostě lehké se orientovat. "Most je ideální pro chůzi," tvrdí.

Do projektu škola vstoupila v roce 2013. Podobné skupiny, které zapojují studenty i do řešení problémů v jejich okolí,  vytvořily tři desítky škol v celé republice. Akci podporující komunitní vzdělávání vymyslely světoznámá organizace British Council a Člověk v tísni.

Diskutujete o tom

Od pondělí 26. května se na internetových stránkách www.mosteckydenik.cz začnou objevovat texty skupiny studentů a učitelů, kteří popíší, jak vidí město Most. O jejich zjištěních a názorech budete moci diskutovat. Tato zpětná vazba je pro autory důležitá. „Projekt není primárně o informacích a teoriích, ale je zaměřený více na postoje a praxi. Jsem moc ráda, že jsem na naší škole našla několik jedinců, kteří se zapojili, a moc bych si přála, aby i někoho dalšího k podobnému jednání inspirovali,“ říká Burdová.

Projekt je součástí mezinárodního programu rozvoje komunit Active Citizens, který organizace British Council realizuje v několika desítkách zemí světa.