V soutěži, která rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, se družstvo nazvané DDM zamyslelo nad téměř Shakeaspearovskou otázkou Kvalita či kvantita. „Abychom zjistili, jak toto téma vnímají lidé, provedli jsme vlastní průzkum. Studenti se rozdělili téměř napůl. Pro jednoho respondenta byly obě položky důležité, ale prý jen v otázce sexu,” rozesmáli studenti publikum.

Nakonec došli k závěru, že je nejdůležitější kvalita. Ale v dostatečném množství. Podkrušnohorské gymnázium Most reprezentovali David Fux, Daniel Schőn, Marek Fux. Z vítězství v republikovém GRandfinále se radovali studenti ze střední školy DELTA SŠ informatiky a ekonomie a MŠ v Pardubicích.