„Je pravděpodobné, že na vině je zimní solení komunikací a chodníků. Usychající stromy lze nalézt po celém Mostě,“ sdělila Deníku Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most. Podle ní listy usychají na celém stromě nebo jen na nejpostiženější straně koruny přilehlé ke komunikaci. I když se jedná o příznaky, které může vyvolat sucho, emise či přehřívání, právě to, že se v drtivé většině případů jedná o stromy podél silnic, napovídá, že hlavní příčinou je zasolení půd, dodala. „Nesouhlasím s tím, že solení komunikací samo o sobě způsobuje předčasné usychání stromů, obzvláště po loňské zimě, při které se chemickým způsobem ošetřovalo minimum komunikací,“ sdělil Pavel Hlaváček, zástupce ředitele technických služeb. Podle Hykyšové ale sůl působí na stromy dlouhodobě a velmi skrytě. Odvolává se na rozbory expertů na okrasné zahradnictví, které ukazují, že pod koruny stromů se může nahrnováním nasoleného sněhu, průsakem a posypem dostat až 5 kilogramů soli na metr čtvereční. V půdě je pak řada živin pro rostlinu prakticky nepřístupná. Řešením je podle Hykyšové náhrada soli posypovým materiálem se značkou Ekologicky šetrný výrobek. Ten nerozežírá obuv, podvozky aut, mosty a neškodí stromům. Chemický posypový materiál používaný technickými službami nemá značku Ekologicky šetrný výrobek. Sype se chloridem sodným od výrobce Europen Salt Company. Tato látka se používá běžně v Evropské unii, odpovídá vyhlášce a není nebezpečná, uvedl Hlaváček. Chodníky se v zimě ošetřují zdrsňujícími materiály bez chemie s výjimkou cest oddělených od zeleně a cest, kde jsou inženýrské sítě v krytkách. Podle přírodovědce Bureše je příčina usychání někde jinde. „Javor klen je horský druh a klimaticky se sem vůbec nehodí,“ řekl včera Deníku.

Vyjádření Ekologického centra v Mostě:

Některá stromořadí lemující mostecké ulice připomínají svým zbarvením spíše podzim než léto. Listy javorů v Sukově ulici zasychají od okrajů k řapíkům a postupně opadávají. Ekologické centrum Most na tuto situaci upozornil Deník Mostecka. Je pravděpodobné, že na vině je zimní solení komunikací a chodníků. Podle zjištění ekocentra není Sukova ulice v tomto směru výjimkou, usychající stromy lze nalézt po celém Mostě. Listy usychají buď na celém stromě nebo pouze na nejpostiženější straně koruny, což bývá právě ta přilehlá ke komunikaci. V nejhorších případech může docházet i k zasychání větví nebo celé části koruny, tak dramatická situace naštěstí v Mostě zatím není. I když se jedná o příznaky, které může vyvolat celá řada negativních faktorů (sucho, emise, přehřívání), právě to, že se v drtivé většině případů jedná o stromy podél silnic, napovídá, že hlavní příčinou je zasolení půd. Chlorid sodný, který se dostává do půdy při zimním solení komunikací nejenže půdu zasoluje, ale současně také způsobuje vyplavování vápníku, draslíku a hořčíku, čímž se rozpadá půdní struktura a pH se posunuje do alkalické oblasti. V takové půdě je pak řada živin pro rostlinu prakticky nepřístupná. K zasolení půd dochází do vzdálenosti 2-10 m od vozovky nebo chodníku. Opadáváním listů se vlastně dřevina zvýšené koncentrace chloridů zbavuje. V Mostě takto trpí především javor klen. Dřeviny s hlubším kořenovým systémem, malými nároky na živiny, dále ty, které žijí v symbióze s mikroorganismy a ty, které snášejí alkalické půdy jsou obecně proti zasolení půd odolnější. Sůl působí na stromy dlouhodobě a velmi skrytě. Rozbory prováděné experty na okrasné zahradnictví ukazují, že pod koruny stromů se může nahrnováním nasoleného sněhu, průsakem a posypem dostat od jednoho až téměř do pěti kilogramů soli na jediný metr čtvereční. Možností jak se zbavit soli z půdy je málo, částečně může pomoci vydatná zálivka, to je ale značně neekonomické a mnohdy i technicky nemožné. Vybagrování půdy je také těžko realizovatelné. Je možné odstraňovat kontaminované listí a trávu, to však pomáhá jen částečně. Navíc to neřeší samotnou příčinu. „Řešením je náhrada soli jinou ekologicky šetrnější alternativou. Na trhu je k dostání i posypový materiál nesoucí značku Ekologicky šetrný výrobek. Takové materiály nejen, že nerozežírají naši obuv, podvozky aut, mostní konstrukce, ale také neškodí životnímu prostředí – stromům, ale i půdě, která je živým komplexem osídleným mnoha organismy navzájem na sobě závislými. Další možností je vytipování ulic, kde by silničáři nesolili, ale používali právě alternativní posypy anebo mechanické odklízení sněhu. Touto cestou šli např. v Praze, kde si dlouhodobě stěžovali obyvatelé městské části Spořilov.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most. Používání písku, případně škváry má zase jiné nevýhody. Jednou z nich je např. zvýšená prašnost. „Ekologický posypový materiál Ekogrit by k zvýšení prašnosti v ovzduší neměl přispívat. Používá ho i Kancelář veřejného ochránce práv. Tato instituce jde tak svým chováním příkladem nejen dalším úřadům, ale i firmám a občanům, kteří mohou v zimě také zajistit schůdnost chodníků před svým domem tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí.“ dodala Hykyšová. Aby se sůl nedostala ke kořenům je možné zvolit i různé mechanické zábrany, půdě prospěje přihnojování organickými hnojivy a předjarní prolévání půdy. Problém bývá hlavně v úzkých ulicích a tam, kde se musí sypací vůz otáčet. Nasolený sníh a břečka končí po shrnutí úklidového vozu právě u kmenů stromů lemujících vozovku. Znečištěný sníh zde zůstává ještě na jaře, kdy už jsou vozovky suché. Dalším problémem je nekázeň obsluh sypačů. Sůl se také používá v mnoha případech zbytečně často. Přísun soli se každou zimní sezónu zvyšuje a může být jen otázkou času, kdy už dřeviny nebudou schopny v tak zasolené půdě přežívat a novým stromkům se zde, samozřejmě, také dařit nebude.

 

Minirozhovor s Pavlem Hlaváčkem, zástupcem ředitele Technických služeb města Mostu:

Souhlasíte stím, že solení cest způsobuje předčasné usychání stromů?

Nesouhlasím s tím, že solení komunikací samo o sobě způsobuje předčasné usychání stromů, obzvláště po loňské zimě, v které se chemickým způsobem ošetřovalo minimum komunikací.

Používají Technické služby města Mostu posypový materiál nesoucí značku Ekologicky šetrný výrobek?

Chemický posypový materiál používaný TSmM, a.s., nenese značku ekologicky šetrný výrobek.TSmM, a. s., používá chlorid sodný esco od výrobce europen salt company, GmbH a co KG tato látka se používá běžně v evropské unii, není nebezpečná ve smyslu zákona č.365/2003 sb v platném znění. A odpovídá vyhlášce č.104/1997 MDS pro účely silniční údržby komunikací, kterou provádí zákon o pozemních komunikací.


Jak se snažíte omezit vliv soli na městskou zeleň?

Omezení vlivu soli řeší zákon č.13/1997 o provádění zimní údržby komunikací (maximální gramáž posypu)a dále pak Plán zimní údržby komunikací pro město Most ve kterém se krom jiného uvádí, že komunikace pro pěší se zásadně ošetřují zdrsňujícími materiály, které neobsahují chemii s výjimkou komunikací pro pěší, které jsou vhodně odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy(obrubník) a kde jsou uloženy inženýrské sítě v krytkách.