„Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami, hlavně na adventních věncích, nebo prskavkami, při nichž často hoří i ubrusy, koberce nebo záclony,“ vyjmenovává mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Adventní věnce se svíčkami, které nemají nehořlavou podložku bránící kontaktu s věncem, jsou určené k dekoraci. „V žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké,“ upozorňuje Marvan.

Zkušenosti podle něj ukazují, že vánoční stromky mohou paradoxně vzplát spíše v prvních dnech nového roku. „Děti si na stromku například zapálí třeba prskavku a proschlé jehličí snadno chytne. Popřípadě po jejím dohoření spadnou žhavé části na koberec či jiný kus nábytku a dojde k požáru,“ doplňuje Marvan.

V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. „Požáry samotných vánočních stromků v posledních letech téměř vymizely, protože většina domácností už dnes využívá spíše elektrické žárovkové svíčky. Místo nich ale přibylo požárů od zábavní pyrotechniky,“ doplňuje Marvan.

Bez dozoru by lidé neměli nechávat otevřený plamen plynového sporáku. „Dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že například horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmějí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení,“ připomíná Marvan.

Pokud se třeba při přípravě řízků potraviny na pánvi vznítí, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, a oheň tak udusit. Nejdříve je ale nutné vypnout přívod energie.

Co dělat při požáruHasiči radí zejména zachovat klid. Pokud to jde, využijme hasicí přístroje, hydrant na chodbě či kusy látek z neumělých vláken. Při požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami se musí nejprve vypnout proud. Zařízení pod elektrickým proudem nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.