Podle slov odborné konzultantky pro celoživotní vzdělávání Jaroslavy Barbary Sporkové se zatím čeká na schválení operačního programu – Lidské zdroje pro zaměstnanost Evropskou komisí. „V loňském roce byl touto dobou program již schválen. Bohužel se letos vše pozdrželo kvůli tomu, že ke schválení českého národního strategického referenčního rámce došlo až v červenci roku 2007. Jakmile bude program schválen, můžeme podat projekt o pokračování univerzity středního věku na schválení ministerstvu školství, “ dodala Sporková.
Projekt je určen občanům, jejichž schopnost a vůle udržet si či získat vzdělání je oslabena. Jeho cílem je umožnit studentům získání a prohloubení znalostí a dovedností. A tím jim pomoci v udržení současného zaměstnání či získání zaměstnání nového.
„Na podzim letošního roku bychom měli zahájit pokračování univerzity střední generace. V současné době je přihlášena většina absolventů loňského ročníku,“ řekla Sporková.
V první řadě se jedná o rozvoj ekonomické, informační, občanské a jazykové gramotnosti, gramotnost pro udržitelný rozvoj a rozvoj komunikativních dovedností.
„Nyní plánujeme, že bude univerzita středního věku fungovat také při Vysoké škole finanční a správní v Kladně. První ročník se uskutečnil na VŠFS v Mostě,“ uvedla odborná konzultantka.