Čtvrté přijímačky

Například Střední škole technické v mosteckých Velebudicích chybí na výuční obor klempíř až 28 žáků, na maturitní obory mechatronik a dopravní prostředky shánějí ve Velebudicích shodně 20 žáků. O nástavby po vyučení je taky velmi malý zájem. Na dva nástavbové obory jim chybí dohromady 60 žáků. Škola proto vyhlásila čtvrté kolo přijímacího řízení.

Na mostecké průmyslovce i na gymnáziu schází už žáků méně. Na rozdíl od Velebudic vyhlásil ředitel mosteckého gymnázia teprve druhé kolo přijímacího řízení. „Na našem gymnáziu máme přijímací zkoušky, přesto jsme museli vyhlásit druhé kolo. Do třech tříd nám chybí asi desítka žáků,“ říká ředitel Podkrušnohorského gymnázia, které prošlo sloučením, Karel Vacek.

Střední průmyslová škola vyhlásila třetí kolo, do jednotlivých oborů jí chybí od 5 do 10 žáků.

Na sousední Střední škole Jana Palacha schází naplnit obor prodavač ještě 20 nově přihlášenými studenty.

Učni nemají zájem

O učňovství a odborné vzdělání je celkově malý zájem, v kraji nejméně o obory na Vyšší odborné a střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem. Za nimi je v počtu volných míst právě velebudické učiliště. „Na základě vyhodnocení přijímacího řízení a dalších faktorů, například možnost sestěhování slučovaných škol do menšího počtu budov, se provádějí úpravy kapacit jednotlivých oborů tak, aby nabídka volných míst nepřevyšovala extrémně nad potenciální poptávkou, ale byla dostatečně pestrá,“ sdělila Alena Tichá z krajského úřadu.

Martina Němečková, ČTK