Informativní schůzky, která se již podruhé konala v mosteckém Klubu národnostních menšin, se zúčastnilo sedm zájemkyň. Schůzku zorganizovala Městská policie Most právě pro klienty z řad romské komunity. Na schůzce seznámil personalista a mluvčí městské policie Luboš Trojna zájemkyně s podmínkami přijetí do funkce strážníka. Přítomné účastnice měly připraveny řadu dotazů, kterými chtěly přiblížit funkci strážníka Městské policie Most, a schůzka se tak proměnila v živou debatu. „Informace a podmínky si zájemkyně vyslechly a nabídli jsme jim 14 dní na rozmyšlenou, jestli by měly zájem tuto práci přijmout,“ řekl mluvčí městské policie Luboš Trojna.