Zákon totiž říká, že strážník není povinen provést zákrok k plnění úkolů, jestliže mimo jiné k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje.
„Kdyby se tohoto ustanovení Městská policie Most držela, nic by ve své podstatě neporušila. V tom případě by například strážníci nemohli zakročit ročně v několika desítkách případů, kdy jde skutečně o život jak občanů, tak i strážníků,“ uvedl tiskový mluvčí Městské policie Most Luboš Trojna.
Nemohli by zakročit ve svém osobním volnu proti ozbrojenému pachateli – mohli by říci „my nejsme vycvičeni“. Strážníci takto ovšem ani na chvíli neuvažovali a dne 3. srpna letošního roku zahlédli dva strážníci, kteří byli momentálně mimo službu, prchajícího muže z Prioru a za ním pádícího člena ochranky. S informací, že prchající muž v Delvitě kradl a je ozbrojen nožem, který již použil proti zaměstnancům Delvity, se za ním strážníci rozběhli. Reflexy získané při výcviku nejen ve službě udělaly své a pachatel skončil na zemi odzbrojený dřív, než mohl cokoliv vyvést. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu strážníci předali k dalšímu šetření Policii ČR.
Strážníci: chceme dávat lidem více
„Nemohli by poskytovat odborně první pomoc – mohli by říci „my nejsme vyškoleni“. My nemůžeme, protože …. To není cesta, kterou se Městská policie Most chce ubírat. Proto máme strážníky, kteří dělají nejen to, co musí, ale snaží se tomu dávat více,“ řekl Luboš Trojna. V současné době jsou u Městské policie Most strážníci vycvičeni a vyškoleni na poskytování odborné první pomoci, pro zásahy v zamořeném prostředí, pro případy, kdy je nutno zvládnout lezeckou techniku ve výškách a pro odchyt psů.
Momentálně probíhá intenzivní výcvik skupiny strážníků, kteří by měli být ještě lépe vycvičeni, vyškoleni a vybaveni pro případy, jako jsou záchrana lidského života ve všech možných situacích, zákrok proti nebezpečnému pachateli, práce ve výškách apod.
„Někdo si může klást otázku, proč by strážníci měli mít takové dovednosti. Tyto a podobné otázky si ale nekladou desítky občanů Mostu, kteří strážníky s důvěrou žádají o pomoc v nebezpečných situacích. S patřičným výcvikem a vybavením je pro mostecké strážníky i pro občany riziko značně menší,“ dodal Luboš Trojna.