Do jedné třídy tu chodí chlapec a dívka. Mezi nimi mělo dojít k neshodám, které chtěl řešit starší dívčin přítel. Spolužáka své milé se chystal cestou ze školy podle informací dětí napadnout a zbít. 

Strážníci okolí školy kontrolovali, k žádné bitce naštěstí nedošlo. Preventivně chlapce, který měl být terčem útoku, doprovodili domů.

Ilustrační foto
Asistentky prevence přerušily rvačku školáků v Litvínově