„Odtahové vozidlo bude strážníky využíváno zejména pro účely zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě, a to vždy v souladu se zákonem,“ uvedla Lucie Jungmannová z mostecké městské policie. Strážníci budou automobily odtahovat do svého Autocentra, také pokud to budou potřebovat například hasiči nebo státní policisté.

Pro zajištění činnosti odtahové služby jsou odborně vyškoleni pracovníci Autocentra Městské policie Most. Činnost odtahové služby bude zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně.

Označení odtahového vozidla je totožné s označením běžných služebních vozidel mosteckých strážníků.

Podmínky pro odtah vozidla:

* vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích
* vozidlo je ponecháno v místě blokového čištění
* vozidlo je ponecháno v místě, kde je prováděna oprava či údržba komunikace
* při mimořádných událostech