Kriminalitu v Janově představují především vloupání a krádeže v prázdných a zakonzervovaných domech a bytech. Problémem tu dál zůstávají sousedské vztahy a migrace lidí v rámci sídliště. „Vnitřní migrace obyvatel v rámci Janova pokračuje v nezmenšené míře. Asistentky prevence kriminality například během jediného měsíce zaznamenaly v jednom z domů sedmnáct případů stěhování z bytu do bytu. Taková migrace nedává šanci zajistit ostatním obyvatelům, kteří řádně platí nájem a mají zájem o klid a pořádek v místě, kde bydlí, řádný chod domu," uvedl velitel litvínovských strážníků Zdeněk Urban.

„Nejproblematičtější lokalitou z našeho pohledu jsou ulice Albrechtická, Třebušická a Hamerská. Ve zvýšené míře tu dochází k rušení nočního klidu, ničení společných prostor, sezení na stavebních prvcích. V domech žije velké množství dětí, pro které jejich rodiny nezajistí kvalitní vyžití volného času. Pohybují se do nočních hodin kolem domů, hlučí a ruší tím ostatní obyvatele těchto ulic."

Konec diskotéky

V jiných lokalitách se Litvínov loni podle strážníků v republikovém měřítku nijak nevymykal. „Loni ukončila provoz diskotéka v Tržní ulici, čímž výrazně ubylo případů řešení výtržností v této lokalitě. Častěji jsme pro změnu vyjížděli k rušení nočního klidu, ke rvačkám a napadání do herny v centru města," uvedl Zdeněk Urban.

Ze statistik vyplývá, že přibylo případů spáchaných pod vlivem návykových látek. Jde zejména o jízdu pod vlivem drog. „To je fenomén poslední doby v celé České republice," podotýká Urban. Víc bylo také krádeží v obchodech. „Jedná se o 140 případů, přičemž polovina byly krádeže v Kauflandu.

Zvýšení krádeží koresponduje se sociální problematikou v regionu. V Litvínově a okolí přibývá lidí, kteří kradou jídlo. Značnou část krádeží spáchali také osoby drogově závislé, které kradou, aby měly na drogu," doplnil Urban.

Díky změně legislativy naopak ubylo krádeží kovů.

Výběr ze statistiky MP za uplynulý rok

Počet řešených událostí v roce 2015:
Celkem 18 214
Litvínov 13 019 (Janov 3 861)
Horní Jiřetín 1 085
Meziboří 249

Počet přestupků:
Celkem 5 000 (z toho v dopravě 2 185, proti veřejnému pořádku 2 772, správní delikty 43)
Litvínov 3 750 (v dopravě 1 911, proti veřejnému pořádku 1 803, správní delikty 36) (Janov 1 150 – v dopravě 242, proti veřejnému pořádku 901, správní delikty 7)
Horní Jiřetín 94 (v dopravě 29, proti veřejnému pořádku 65)
Meziboří 6 (v dopravě 3, proti veřejnému pořádku 3)

Použití donucovacích prostředků: celkem 115x

Počet osob předvedených na Policii ČR: 301

Počet zajištěných hledaných osob: 111